Naar inhoud

Zutphen blijft trouw aan rivier

Aanleiding en doel: meer ruimte voor de rivier en een veiligere IJsselkade

Zutphen moet de IJssel verbreden. Dit vloeit voort uit het nationaal programma Ruimte voor de Rivier. Dat heeft twee hoofddoelen: het Nederlandse rivierengebied veiliger maken en kansen bieden om gebieden langs de rivier ruimtelijk te ontwikkelen. In het geval van de Hanzestad betekent dit concreet ruimte zoeken in de uiterwaarden en een versteviging van de IJsselkade aan de stadszijde.

Veiligheid én toerisme

Die versteviging van de IJsselkade valt samen met de al geplande herinrichting van het gebied in het kader van programma 'Rivier in de Stad'. Dat is een Zutphens gebiedsprogramma voor grootschalige stedelijke vernieuwing. Het versterken van de relatie tussen de stad en de rivier staat hierbij centraal. De herinrichting van de IJsselkade moet, naast ‘waterveiligheid’, resulteren in een betere verbinding met de binnenstad en het stimuleren van recreatie en toerisme.

Oog voor historie

De gemeente wil de IJsselkade aanpakken met oog voor de historie. De economische en ruimtelijke ontwikkeling van Zutphen zijn namelijk niet los te zien van de rivier. De synergie dateert al vanaf de negende eeuw. “We hadden al een ontwerp van bureau Hosper op tafel, toen we op advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een cultuurhistorische analyse hebben laten maken. Die heeft als basis gediend voor een kwalitatief beter en gedragen ontwerp.” Aldus Edwin Koning, projectleider en gebiedsmanager in Zutphen.

De IJsselkade bij Zutphen, ontwerp herinrichting.
Er moet meer ruimte komen voor de IJssel en de IJsselkade moet verstevigd worden.

Contact

Ellen VreenegoorEllen Vreenegoor

Programmaleider Eigenheid en Veiligheid

e.vreenegoor@cultureelerfgoed.nl 033-4217335