Naar inhoud

Weg naar herstel landgoederen Beetsterzwaag ingeslagen

Eigenaren, gemeente en burgers werken samen

De landgoederen van Beetsterzwaag zijn dringend toe aan herstel. Eigenaren, gemeente en andere betrokkenen zoeken én vinden de weg naar samenwerking. 

De parkaanleg van de landgoederen in Beetsterzwaag is in de loop van de 20e eeuw in verval geraakt. De landgoedeigenaren kunnen het herstel van het parklandschap echter niet alleen dragen. Daarvoor is samenwerking nodig met gemeente Opsterland, burgers en ondernemers.

Aanvankelijk was er niet veel begrip voor deze problematiek, waardoor er weinig van de grond kwam. In de afgelopen jaren is samen met gemeente, provincie en andere partijen wel gestart met de uitvoering van een aantal herstelmaatregelen, het uitzetten van routes en herinrichting en uitbreiding van parkeervoorzieningen. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse gaf inzicht in de lusten en lasten van de landgoederen. En gaf voeding aan de samenwerking. Nu worden open gesprekken gevoerd over toekomstige ontwikkelingen en samen strategieën bedacht. En er zijn inmiddels concrete acties ondernomen voor het herstel van de landgoederen.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: 

Contact

profielfoto van Arne HaijtsmaArne Haijtsma

Adviseur Landschap

a.haijtsma@cultureelerfgoed.nl 033-4217622

Partners

Voor dit project werkten de volgende partijen samen:

  • De Opsterlandse Groene Parels (OGP), vereniging van landgoedeigenaren
Lees meer