Naar inhoud

Wederopbouwgebieden om trots op te zijn

Vernieuwing van stad en land op ongekende schaal

De Atlas van de wederopbouw geeft een overzicht van de stedenbouw en landinrichting van Nederland van 1940-1965. Het is een bijzonder overzicht van de grootse vernieuwing van stad en land tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, aan de hand van 30 geselecteerde gebieden. De atlas vertelt het verhaal van deze gebieden in essays, kaarten en gebiedsbeschrijvingen. Een greep uit de verhalen.

30 geselecteerde wederopbouwgebieden

30 geselecteerde wederopbouwgebieden

Voor de Atlas zijn 30 gebieden geselecteerd die kenmerkend zijn voor de wederopbouwperiode: 7 wederopbouwkernen (rood), 8 landelijke gebieden (groen) en 15 naoorlogse wijken of stedelijke uitbreidingsgebieden (oranje).

Verwoeste stadskern tijdens de Tweede Wereldoorlog

Opbouwen van verwoeste stadskernen

Veel stads- en dorpskernen zijn tijdens de Duitse inval en de strijd in Tweede Wereldoorlog door bombardementen en beschietingen verwoest. Zowel tijdens als na de oorlog is de oorlogsschade hersteld om daarmee de bevolking weer onderdak te bieden en bedrijven weer te laten draaien.

Uitleg bij maquette in Museum Nagele. Foto: Sytze Bakker

Behoud van wederopbouwgebieden

In de huidige tijd, waarin sprake is van leegstand en achteruitgang van wederopbouwgebieden, is de inzet van vrijwilligers van bijzonder belang. Zij zijn het die samen met overheden en liefhebbers van deze periode strijden voor het behoud van het erfgoed uit de wederopbouwtijd. Foto: Sytze Bakker

Ruilverkaveling polder het Grootslag, Walcheren

Effectievere landbouw: nooit meer honger!

Na de Tweede Wereldoorlog en de Hongerwinter van 1944 was het motto: nooit meer honger! Om de landbouwproductie te vergroten, moest het land effectiever en efficiënter gemaakt worden. Dat gebeurde onder andere door ruilverkaveling van bestaande landbouwgrond.

Overzicht van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam

Na de oorlog: stadsuitbreiding

Na de oorlog had Nederland te maken met een groot tekort aan woningen door de beperkte nieuwbouw en een bouwstop vanaf juli 1942. Bij het bouwen van nieuwe woonwijken gold het adagium licht, lucht en ruimte. Open ruimte en groen werden veel belangrijker dan bij de buurten van vóór de oorlog.