Naar inhoud

Wederopbouwgebieden om trots op te zijn

Resultaat: unieke wederopbouwatlas

Gemeenten, stedenbouwkundige bureaus en architecten hebben met de Wederopbouwatlas een instrument in handen om betere beslissingen te kunnen nemen bij de vernieuwing van wederopbouwgebieden.

Atlas valt in vruchtbare grond

Atlas van de wederopbouw Nederland 1940-1965
In de Atlas van de wederopbouw is alle kennis gebundeld over het ontstaan en de geschiedenis van de verschillende typen wederopbouwgebieden.

De wederopbouwatlas kan een succes genoemd worden. Er zijn inmiddels zo’n 1000 exemplaren van verkocht aan onder meer gemeenten, stedenbouwkundige bureaus en architecten. De recensies waren positief.

Nu wederopbouwgebieden zijn aangewezen als gebieden van nationaal belang, is er meer aandacht voor hun cultuurhistorische waarde. De belangrijkste spelers die verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke vernieuwing zijn ook meer doordrongen van de waarde van wederopbouwgebieden.

Herstel van trots

Voor bewoners betekent dit: meer aandacht voor hun wijk. De verbeteringen in de wijk zorgen ervoor dat ze weer trots kunnen zijn op de plek waar ze wonen. Dat er minder snel gedacht wordt aan sloop als mogelijkheid voor de wijk betekent voor hen uiteraard veel meer dan een slechts prettige bijkomstigheid.

Contact

Frank BuchnerFrank Buchner

Programmaleider Wederopbouwgebieden

f.buchner@cultureelerfgoed.nl 033-4217478