Naar inhoud

Wederopbouwgebieden om trots op te zijn

Aanpak: gebieden op de kaart zetten

Om de wederopbouwperiode letterlijk op de kaart te zetten zijn 30 wederopbouwgebieden geselecteerd: 7 wederopbouwkernen, 8 landelijke gebieden en 15 naoorlogse wijken of stedelijke uitbreidingsgebieden. In de Atlas van de wederopbouw (2013) zijn deze uitgebreid beschreven en in kaarten verbeeld.

Kaart Atlantikwall Den Haag
Op de kaarten in de Atlas van de wederopbouw is de ontwikkeling van gebieden te zien, zoals hier bij de Atlantikwall langs de kust bij Den Haag.

Doceren over speciaal erfgoed

Diverse deskundigen hebben in essays meer verteld over de ontstaansgeschiedenis en het belang van wederopbouwgebieden. Onderwerpen van de essays zijn bijvoorbeeld het landelijk ruimtelijkeordeningsbeleid van na de oorlog, de ontwikkelingen in stedenbouw in de wederopbouwperiode (1940-1965) en de bewustwording van de wederopbouwgebieden als speciaal erfgoed.

Kernen, wijken en gebieden

De 30 gebieden zijn uitgebreid beschreven met kaart- en fotomateriaal en omschrijvingen van het gebied. Voorbeelden van behandelde wederopbouwkernen zijn Rotterdam, Nijmegen, Rhenen en Hengelo. Verder komen naoorlogse woonwijken in Utrecht, Apeldoorn, Breda en Maastricht aan de orde. En landelijke gebieden, zoals de Noordoostpolder en Walcheren, worden belicht.

Contact

Frank BuchnerFrank Buchner

Programmaleider Wederopbouwgebieden

f.buchner@cultureelerfgoed.nl 033-4217478