Naar inhoud

Wederopbouwgebieden om trots op te zijn

Aanleiding en doel: bekend maakt bemind

Het kabinet heeft bepaald dat de wederopbouwperiode herkenbaar en zichtbaar moet blijven in Nederland. Er moest dus meer aandacht komen voor wederopbouwgebieden: zowel voor stadskernen, naoorlogse uitbreidingsgebieden en landschappen. Dit moet de positieve beeldvorming bevorderen.

Hoezo lelijk?

Café de Beurs in Rotterdam
Voor Café De Beurs in Rotterdam, vroeger een bioscoop, dreigde sloop in de jaren 90. Een bewonerscomité redde dit gebouw; het is nu rijksmonument.

De wederopbouwperiode 1940-1965 heeft een grote invloed gehad op de manier waarop er in de decennia erna gebouwd werd. Oorlogsschade werd hersteld. Er was schaarste, maar ook optimisme en vernieuwing. Nieuwe materialen, verkavelingspatronen en wijkopbouw werden geïntroduceerd. Ook het verkeer speelde een steeds belangrijkere rol. Toch ziet men deze gebieden nu vaak als saai en lelijk en staan ze met regelmaat op de nominatie om gesloopt te worden.

Kennisbundeling

Met het betitelen van naoorlogse wederopbouwwijken als onaangenaam en verouderd gaan de bewoners hun omgeving vaak negatief ervaren. Ze krijgen het idee in een achterstandswijk te wonen. Om de gebieden uit de wederopbouwperiode in een beter daglicht te zetten, is het nodig dat er meer bekendheid komt over hun ontstaansgeschiedenis en de gedachte achter hun aanleg en bouw. Die kennis moet gebundeld worden zodat gemeenten, stedenbouwkundige bureaus en architecten bij nieuwe planvorming hier rekening mee kunnen houden.

“Te weinig mensen realiseren zich dat de wederopbouwperiode een zeer sociaal tijdperk was” (Anita Blom, RCE)

Contact

Frank BuchnerFrank Buchner

Programmaleider Wederopbouwgebieden

f.buchner@cultureelerfgoed.nl 033-4217478