Naar inhoud

Wederopbouwerven Maas en Waal-West krijgen oude glans

Boerderijeigenaren verleid tot herinrichting

Eigenaren van wederopbouwerven in Maas en Waal-West zijn verleid deze cultuurhistorisch in te richten. Er is nu meer kennis en waardering.

Maas en Waal-West is aangemerkt als wederopbouwgebied van nationaal cultuurhistorisch belang. Om deze periode landschappelijk herkenbaar te houden én hiervoor draagvlak te ontwikkelen is werk gemaakt van de wederopbouwerven in dit gebied.

Na een bureau- en veldstudie naar erfinrichting zijn meerdere bewoners van deze erven concreet aan de slag gegaan met de inrichting van hun erven volgens wederopbouwprincipes. Daarnaast zijn de resultaten of de kennis lokaal verankerd.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: