Naar inhoud

Waterdriehoek vergroot bekendheid en bevordert beleefbaarheid

Watericonen geven samen enorme een gebiedsimpuls

De Waterdriehoek is het gebied van de Biesbosch, de Drechtsteden en het Werelderfgoedcomplex Kinderdijk. Water is hier het verbindende element. De samenhang van het aanwezige cultureel erfgoed met het water is hier zo bijzonder dat de provincie Zuid-Holland er een van hun erfgoedlijnen aan heeft verbonden.

Het project Waterdriehoek heeft de verhalen van de watericonen ontsloten. Door het toegankelijker en aantrekkelijker maken van drie publiekstrekkers in combinatie met het vertellen van het verhaal van het gebied is de bekendheid en beleefbaarheid toegenomen. Het project leverde ook waardevolle informatie op voor de waterveiligheidsopgaven van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: