Naar inhoud

Revitaliseren van wederopbouwdorp Nagele

Aanpak: groen en gebouwen krijgen prioriteit

Nu het tijd is voor de uitvoering van de plannen, pakt Nagele de opknapbeurt van het dorp gestructureerd op via het Uitvoeringslab Nagele. Het Uitvoeringslab heeft vijf terreinen aangewezen waarop het plannen uitvoert: groen, wonen, voorzieningen, leefbaar en vitaal, en promotie en marketing van Nagele. In het Uitvoeringslab werken gemeente, provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met particulieren, bewonersorganisaties, woningcorporaties en ontwikkelaars.

Herbeplanting van bomen in Nagele
Tussen de woningen van Gerrit Rietveld zijn de bomen, als onderdeel van het groenplan, vervangen door nieuwe exemplaren.

Ontwikkelperspectief bepaalt prioritering

Nagele gebruikt het Ontwikkelperspectief Nagele als basis. Deze gemeenschappelijke visie bepaalt welke plannen prioriteit krijgen. De gemeente Nagele, provincie Flevoland en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn de ‘trekkers’ en bewaken dus de samenhang tussen de projecten. Zij faciliteren projecten of nemen erin deel, al naar gelang de vraag vanuit de andere betrokkenen. De gemeente werkt actief mee aan de uitvoering van projecten. Het doel: samen met bewoners de ideeën oppakken die in eerdere projecten zijn bedacht. Om te zorgen dat de plannen passen bij het karakter van het dorp, krijgt het Uitvoeringslab advies van een kwaliteitsteam.

Groen en gebouwen krijgen prioriteit

In eerste instantie is Nagele aan de slag gegaan met groen en gebouwen. Dat is vooral om het dorp voor de bewoners aantrekkelijk te houden. Het Uitvoeringslab Nagele betrekt de inwoners van het dorp steeds bij de uitvoering. Plannen zijn bijvoorbeeld de vernieuwing van woningen en het realiseren van appartementen, wat zorgt dat het woningaanbod van het dorp beter is afgestemd op moderne woonwensen. De projecten hebben nadrukkelijk oog voor het bijzondere karakter van het dorp.

Groenstructuurplan Nagele is een van de concrete plannen

Een van de eerste concrete plannen die zijn uitgevoerd, is het Groenstructuurplan Nagele. Voor het groen in Nagele lag er al wel een idee, maar er was nog nooit een concrete cultuurhistorische analyse gedaan. Anet Scholma van Buro Mien Ruys voerde deze analyse uit met behulp van de plannen van de oorspronkelijke architecten. Op basis daarvan stelde zij een Groenstructuurplan op, dat inmiddels in uitvoering is. Bij het opstellen van dit plan is rekening gehouden met het oorspronkelijke doel van het groen in Nagele.

Tweede fase: Nagele als icoon van het Nieuwe Bouwen

In de tweede fase van het Uitvoeringslab Nagele komt meer nadrukkelijk de wens naar voren om Nagele neer te zetten als ‘het icoon van het Nieuwe Bouwen’. Er komt nadruk te liggen op onderwijsactiviteiten, evenementen en toerisme. Daarbij werkt Nagele samen met het nabijgelegen Werelderfgoed Schokland. Het is de bedoeling dat het dorp weer een rol gaat spelen in het nationale architectuurdebat en dat het een trekpleister wordt voor liefhebbers van architectuur en erfgoed.

“We proberen Nagele stapje voor stapje in de goede richting te brengen. En iedereen mag meedenken en met initiatieven komen.” 

Projectleider N. van der Ende, gem. Noordoostpolder, in: Sneinspetiele, 27 april 2013

Contact

Peter TimmerPeter Timmer

Adviseur Erfgoed & Ruimte

p.timmer@cultureelerfgoed.nl 033-4217355