Naar inhoud

Visie op Schokland geprogrammeerd

Wonderlijke verhalen met hart en ziel

De activiteitenpagina van Schokland.nl geeft direct een mooi sfeerbeeld van wat je op dit eiland allemaal kunt doen en beleven. De visie heeft hier als inspirerend kader veel aan bijgedragen. Daarnaast was een belangrijke stap het aanstellen van een gebiedsprogrammeur.

Rendieren aaien op de Scandinavië Markt. (©Werelderfgoed Schokland)
Rendieren aaien op de Scandinavië Markt. (©Werelderfgoed Schokland)

Programmering groeit nog

Er worden op Schokland tal van educatieve en recreatieve activiteiten georganiseerd om mensen naar het voormalige eiland te trekken, zoals themawandelingen, fietstochten, kinderprogramma's, concerten, exposities, doe-middagen, kanovaren en overnachtingen. Centraal staat hierbij steeds het verbeelden van het mysterie, het vertellen van verhalen. Daarom zijn er ook workshops storytelling en veel theaterachtige activiteiten. De programmering groeit nog. De financiële bijdrage vanuit de Visie Erfgoed en Ruimte heeft geholpen hiermee te kunnen experimenteren. Het streven is een jaar rond te programmeren (jaarkalender). Voorbeelden van evenementen voor 2017 zijn een Scandinavische markt, een zomerfestival, het kampeerfestival Uit je tent en schatzoeken.

Drie partners en vaste groep ondernemers

Museum Schokland, Stichting Het Flevolandschap (gebiedsbeheerder) en Stichting het Cultuurbedrijf (exploitant) zijn de drie partners in Schokland. Ze treden samen naar buiten, bijvoorbeeld met een gezamenlijke vlag. Met z’n drieën willen ze een nieuw bezoekerscentrum exploiteren. Er is een vaste groep ondernemers die met deze drie partijen samenwerkt en activiteiten doet. Deze ondernemers hebben een winstoogmerk, ze bieden bijvoorbeeld horeca en verblijfsaccommodaties.

“Het aantal bezoekers neemt toe, zij waarderen het concept”

Marcella Marinelli, sitemanager van UNESCO werelderfgoed Schokland, gemeente Noordoostpolder

Gebiedsprogrammeur

Ook al was er eensgezindheid in het voortraject, het was in de beginfase voor de diverse partijen/organisatoren moeilijk om in de praktijk gezamenlijk op te trekken. Er was iemand nodig die de verbinding zocht en de programmering organiseerde. Daarom is in 2015 een gebiedsprogrammeur in het leven geroepen, betaald door de gemeente Noordoostpolder. De gebiedsprogrammeur doet overkoepelende werkzaamheden en onderhoudt de website. De website Schokland.nl is losgemaakt van Museum Schokland, dat nu onderdeel is van de centrale website. De organisatoren van evenementen betalen mee aan de promotie van hun activiteiten op de website.

Bredere promotie

Het aantal bezoekers van Schokland is door de activiteiten de afgelopen jaren flink toegenomen. Zij snappen het concept en de vertelde verhalen blijken goed te beklijven. En meer bezoek brengt meer inkomsten met zich mee. Verder is de promotie van het eiland nu nog vooral lokaal gericht. In de nabije toekomst zal deze zich regionaal verbreden via onder andere Urk en het Waterloopbos in Marknesse. Ook is er de ambitie om Schokland internationaal op de kaart te zetten. Van de website is naast de Nederlandse ook alvast een Engelse, Duitse en Italiaanse versie beschikbaar. Al met al heeft de vertaling van de visie in de huidige programmering, met bijbehorende organisatie, stevig bijgedragen aan meer bekendheid, meer draagvlak en gezonde financiën.

 

Contact

Jos StöverJos Stöver

Adviseur Archeologie

j.stover@cultureelerfgoed.nl 033-4217265