Naar inhoud

Visie op Schokland geprogrammeerd

Samen van Schokland een sterk merk maken

De universele waarden van werelderfgoed Schokland en omgeving duurzaam behouden. En daarnaast zichtbaar en beleefbaar maken. Dat was de aanleiding om een visie én uitvoeringsprogramma te maken voor dit voormalige eiland in de Zuiderzee. Met als doel meer bekendheid, meer draagvlak en gezonde financiën.

Bodemonderzoek tijdens archeologiedagen op Schokland. (© Werelderfgoed Schokland)
Bodemonderzoek tijdens archeologiedagen op Schokland. (© Werelderfgoed Schokland)

Unique selling point

Uiteenlopende partijen hebben meegedaan aan het ontwikkelen van de visie: de stichting Het Flevolandschap als beheerder van het gebied, de gemeente Noordoostpolder, ondernemers, mensen die met recreatie bezig zijn, kunstenaars, bewoners. In drie dialogen of ateliers hebben zij de identiteit en uniciteit van Schokland in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot de visie ‘Schokland: Tijdloos Mysterie’. Er is bewust gekozen voor een niche in plaats van aansluiten bij het Zuiderzeeverhaal, waarvan onder andere Bataviastad en Urk deel uitmaken. Onderscheidend kenmerk van Schokland ten opzichte van andere Zuiderzeeplaatsen is volgens de visie het mysterieuze karakter: "Schokland is een mysterieus wonder tussen land en water, ontstaan uit het samenspel van de mens met de oerkrachten van water, aarde, wind en vuur. Mysteries die inspireren, uitdagen en vragen om te worden ontdekt." En dat unique selling point of sterk merk zal de richting bepalen van de toekomstige ontwikkelingen en programmering van recreatie en toerisme op en rond Schokland. De visie is door de siteholdersgroep in 2013 goedgekeurd. 

Achter de kassa

De volgende stap van de deelnemers aan de ateliers was het maken van een uitvoeringsprogramma. Hierbij is de koers van de programmering uitgezet tot 2020 en zijn voor 2014 en 2015 de eerste concrete projecten benoemd. Er is met name ingezet op het ontwikkelen van evenementen en themaweekenden. En daarbij is de wens uitgesproken dat een centrale uitvoeringsorganisatie dit op zich neemt. Ook het uitvoeringsprogramma is door de siteholdersgroep vastgesteld (2014). Belangrijk hierbij is dat de activiteiten voor het eiland inkomsten genereren. Zoals het in de visie staat: Schokland gaat ‘achter de kassa’. Bezoekers zullen moeten gaan betalen voor sommige activiteiten. 

“Schokland is een mysterieus wonder tussen land en water, ontstaan uit het samenspel van de mens met de oerkrachten van water, aarde, wind en vuur.”

Visie Schokland: Tijdloos mysterie

Richting uitvoering

Voor de invulling van de activiteiten zijn drie vensters benoemd die als kapstop dienen voor de activiteiten: oerkracht, wonderlijke verhalen, hart&ziel. De vensters hebben als criteria:

  • herkenbaar voor bezoekers die iets willen ondernemen;
  • sluiten aan bij de gewenste doelgroepen;
  • zijn associatief en aansprekend;
  • er kunnen activiteiten en/of producten aan gekoppeld worden.

Er is uiteraard ook gekeken naar doelgroepen. Voor de programmering wordt ingezet op bezoekers die zich richten op cultuur en historie en de groep die op pad gaat voor de gezelligheid/vermaak en om iets te doen. Een doel daarbij is om ook mensen te bereiken met een ruimer bestedingspatroon dan de huidige bezoekers. Hoe heeft de uitvoering van het programma gestalte gekregen, zowel wat betreft organisatie als inhoudelijk?