Naar inhoud

Archeologische verwachtingskaart helpt bij ontwikkelingen in de uiterwaarden

Inzicht in archeologische verwachtingen in en langs de rivier.

De eerste tekenen van bewoning in Nederland stammen van 250.000 jaar geleden. De kans is groot dat er eerder mensen hebben gewoond, gebouwd of geleefd op een plek die nu ontwikkeld wordt. Archeologische resten vertellen samen het verhaal van het ontstaan en de ontwikkeling van ons land.

Bij werkzaamheden in het rivierengebied, bijvoorbeeld voor het Deltaprogramma of ‘Ruimte voor de rivier’, kan archeologisch onderzoek nodig zijn. Welke archeologische vindplaatsen zijn waar te verwachten in de uiterwaarden? Dat kan met de nieuwe, archeologische verwachtingskaart beter voorspeld worden. De kaart geeft een gedetailleerd overzicht van archeologische verwachtingen in de uiterwaarden.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: