Naar inhoud

Schatten noordkust op een voetstuk

Een podium voor buitendijks erfgoed

De noordelijke kust ligt bezaaid met zichtbaar en onzichtbaar cultuurgoed. Daar zijn we ons te beperkt van bewust. Door dit kustgerelateerd erfgoed in beeld te brengen en vervolgens een belangrijke rol te geven bij gebiedsontwikkeling en erfgoedbeleid, is dit te benutten voor bijvoorbeeld toerisme en recreatie. En voor de toekomst blijft zo dit deel van de Nederlandse watergeschiedenis behouden. Met dat doel is de Handreiking buitendijks erfgoed gemaakt.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: 

Contact

Ellen VreenegoorEllen Vreenegoor

Programmaleider Eigenheid en Veiligheid

e.vreenegoor@cultureelerfgoed.nl 033-4217335

Partners

Voor dit project werkten de volgende partijen samen:

  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
  • Libau Groningen
Lees meer