Naar inhoud

Ruimtelijk experimenteren in Maastricht-LAB

Maastricht stuurt stadsbreed op leegstand

Net als veel andere steden in Nederland heeft Maastricht ook te kampen met ontgroening en vergrijzing. Tel daarbij op demografische krimp in de regio en stagnerende economische groei. Het weinig verrassende gevolg is dat er structurele leegstand is. Maastricht wilde deze nieuwe werkelijkheid een prominente plek in de stadsontwikkeling geven.

Onder het motto ‘Leren door doen’ is het Maastricht-LAB in het leven geroepen om te experimenteren met leegstand en herbestemming. Vanuit de rol als aanjager, en later als partner, zijn diverse projecten uitgevoerd die hebben bijgedragen aan de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en/of diversiteit van de stad. De aanpak van leegstand gebeurt nu stadsbreed en is zelfs een belangrijke motor voor de stadsontwikkeling.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: 

Contact

Frank StrolenbergFrank Strolenberg

Programmaleider Herbestemming

f.strolenberg@cultureelerfgoed.nl 033-4217685

Partners

In dit project werkte de Rijksdienst samen met de volgende partijen:

  • Gemeente Maastricht
  • Inwoners en gebruikers van de stad
  • Een team van experts en deskundigen die betrokken waren bij de stad (de zogenaamde Gideonsbende)
Lees meer