Naar inhoud

Reuring zonder extra drukte

Wegwijzers naar werelderfgoed

Ook al zijn de werelderfgoederen in Nederland stuk voor stuk iconisch, sommige sites zijn minder bekend of liggen op een moeilijker te bereiken locatie. Wat betreft het Rietveld-Schröderhuis was er de wens dit 20e-eeuwse culturele erfgoed binnen de grenzen van de stad Utrecht meer zichtbaar te maken. En de schijnwerpers te zetten op de betekenis van Rietveld voor de stad Utrecht.

Bruin ANWB-bord op de A27 bij Utrecht attendeert automobilisten op het Rietveld Schröderhuis. (© ANWB)
Bruin ANWB-bord op de A27 bij Utrecht attendeert automobilisten op het Rietveld Schröderhuis. (© ANWB)

Rietvelds nalatenschap tonen

De focus van het Rietveld Schröderhuis ligt op instandhouding, bescherming en presentatie, niet op grootscheepse toeristische ontwikkelingen of meer bezoekers. Wel wil dit werelderfgoed de bekendheid bij het publiek vergroten, zonder de belasting van het monument te vergroten. Daarom zijn de Stichting Rietveld Schröderhuis, de gemeente Utrecht, het Centraal Museum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een samenwerking aangegaan om Rietvelds nalatenschap in de stad Utrecht beter beleefbaar te maken. Het Rietveld Schröderhuis is werelderfgoed en onderdeel van het Centraal Museum.

Schildjes wijzen de weg

Als middel is gekozen voor een bewegwijzerde route. Voor voetgangers was het namelijk lastig om de weg naar het Rietveld Schröderhuis te vinden. Bordjes of schildjes wijzen nu de weg. En ze markeren ook de route van het station Utrecht CS en Centraal Museum naar het werelderfgoed. In dit kader waren eerder al bruine ANWB-borden geplaatst langs de A27, A28 en de Waterlinieweg. Naast dat deze het huis meer bekendheid geven, vereenvoudigen ze een bezoek aan de site.

Informeren en versterken beleving

Naast vindbaarheid is een ander doel van de promotie van het Rietveld Schröderhuis met bebording en routes het informeren van bezoekers over de mogelijkheden rondom dit werelderfgoed en het versterken van de beleving. Zo voert de route door de stad geïnteresseerden in het leven en werk van Rietveld langs belangrijke Rietveldlocaties in Utrecht. En dit geldt voor zowel voorbijgangers, Utrechters, dagjesmensen, architectuurliefhebbers en werelderfgoedbezoekers.

Contact

Ben de VriesBen de Vries

Programmaleider Werelderfgoed

b.de.vries@cultureelerfgoed.nl 033-4217475