Naar inhoud

Prachtwijk hervindt cultuurhistorische roots

De Heuvel in beeld

De Heuvel is een uniek voorbeeld van naoorlogse architectuur. Niet alleen door zijn schaal en vorm, maar ook omdat bij de opzet rekening is gehouden met de menselijke maat. Daardoor wordt deze wijk niet als overweldigend ervaren ondanks de grote schaal waarin deze is gebouwd. De Heuvel is samen met het nabijgelegen Prinsenhof niet voor niets  door het Rijk aangewezen als ‘Wederopbouwgebied van nationaal historisch belang’. Bij de herinrichting van de wijk wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur.

binnenterrein van De Heuvel net na oplevering van de wijk

Wijkgedachte

De twee ‘superhoven’ De Heuvel en Prinsenhof zijn ontworpen door  stedenbouwkundige Wim de Bruijn.  Zoals veel naoorlogse wijken zijn ze opgezet met de wijkgedachte  als uitgangspunt. Het gezin was de hoeksteen van de samenleving dat zoveel mogelijk voorzieningen binnen handbereik moest hebben zoals scholen, winkels en kerken.  Uitvoering van de werkzaamheden voor De Heuvel startten officieel in 1959. Prinsenhof werd in 1963 bouwrijp gemaakt. Foto: beeldarchief gemeente Leidschendam-Voorburg

flatgebouw in De Heuvel staat in het groen

Menselijke maat

Bijzonder aan de wijk is de grote schaal in combinatie met de besloten structuur waarop ze zijn opgezet. Door het consequent hanteren van de menselijke maat bij de plaatsing van woningen, paden , bomen en voorzieningen wordt de schaal van de wijk echter niet als overweldigend ervaren. Foto: A.M. Blom, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

Opvallende bestrating van het President Kennedyplein in de wijk De Heuvel

President Kennedyplein

Het eerste deelproject wat bij de kop werd gepakt was het hart van de hof: Kennedyplein. Doel daarbij was dat het zou worden uitgebouwd tot ontmoetingsruimte van de wijk. Het vierkante patroon van het oorspronkelijk plein werd teruggebracht in een kleinere maat met hergebruik van de bestaande gebakken klinkers. Foto: De Nijl Architecten

 

plattegrond van het President Kennedyplein in Leidschendam

Op de plattegrond is goed te zien hoe de rand van het Kennedyplein wordt versterkt door de aanleg van een breed voetgangersgebied rondom het plein met zitplekken, groenelementen en waterpartijen. Foto: De Nijl Architecten