Naar inhoud

Positieve energie voor cultuurlandschap

Kansrijke kaders voor energieoogst

Dit project toont aan dat gewaardeerd erfgoed en de energietransitie iets voor elkaar kunnen betekenen. Zorgvuldig ingepaste energiewinning of vormen van opslag en transport kunnen meerwaarde bieden voor het erfgoed. Op plekken waar zij onder ruimtelijke druk staat, kan de inpassing van herwinbare energie de beleefbaarheid, ruimtelijke samenhang én exploitatiekansen vergroten. Een professionele dialoog met maatschappelijke en private partners heeft geleid tot concrete voorbeelduitwerkingen.

Tekening Energieproductie, -opslag en -distributie
Aan de opwekking, opslag en transport van hernieuwbare energie kunnen de Waterlinies positief bijdragen.

Erfgoed als vertrekpunt

Deze voorbeelduitwerkingen zijn de sleutel naar de praktijk van morgen. Uiteindelijk verwezenlijken de ondernemers en terreinbeheerders hun wensen en ambities in het landschap. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed speelt hierin een faciliterende rol, zij denkt met de gebruikers mee over kansrijke kaders. De energieplannen die zijn opgenomen in het ontwerpend onderzoek zijn zowel financieel uitvoerbaar als acceptabel vanuit erfgoedoogpunt. De kwaliteiten van Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn richtinggevend geweest voor inpassingsmogelijkheden. Herwinbare energie voegt zo kwaliteit toe, maar versterkt bovenal het bestaande erfgoed.

Het moet geen ratjetoe worden

Belangrijk in de planfase was het onderscheid tussen ‘punt-opgaven’ en ‘vlak-opgaven’. Puntopgaven hebben betrekking op de losse elementen van het systeem, zoals de forten. De vlak-opgaven betreffen het systeem van de waterlinies als geheel. Naast ruimte voor lokale innovaties moet alles bij elkaar geen ratjetoe worden. Dat gaat ten koste van de leesbaarheid van ons cultuurlandschap en de samenhang binnen de twee linies. En precies daarom zijn heldere uitgangspunten en regels belangrijk voor het uitrollen van de nieuwe energielandschappen.

Handvatten voor alle energiepioniers

Het ontwerpend onderzoek is afgerond, het schetsen van de kaders. Meerdere eigenaren hebben aangegeven de exploitatie van hun locatie zoveel mogelijk klimaatneutraal te gaan maken, met dit onderzoek als vertrekpunt. De opbrengsten van de energieoogst kunnen substantieel bijdragen aan een duurzame instandhouding van de waterlinies. En dat als grote cultuurhistorische en landschappelijke ensembles. De verkregen inzichten bieden houvast voor de komende inpassingsopgaven in onze cultuurlandschappen.

Contact

profielfoto van Jeroen BootsmaJeroen Bootsma

Adviseur Landschap

j.bootsma@cultureelerfgoed.nl 033-4217758