Naar inhoud

Positieve energie voor cultuurlandschap

Energielandschap is van alle tijden

Wind- en watermolens, veengebieden, houtkap, … Het Nederlandse landschap draagt al eeuwen zichtbare sporen van energiewinning. Nieuwe vormen van energie-opwekking zijn wat dat betreft dus geen vreemde elementen. Ook al is het wel even wennen aan bijvoorbeeld een zonne-akker naast de snelweg. De pilot Energielinies bekijkt de kansen van hernieuwbare energie voor de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Beeld energielandschap, Amsterdams stadswal circa 1820

Nederlandse economie draaide op wind (en kolen)

Op een detail van de Amsterdamse stadswal uit het eerste deel van de 19e eeuw is goed te zien dat de economie destijds grotendeels nog op windenergie draaide. De schoorstenen vormden een ander in het oog springend ‘energetisch’ element in het landschap. Windmolens zijn weer in, schoorstenen niet.

Beeld Stelling van Amsterdam

Impuls voor de linies

De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam vormden lange tijd hét militaire middel voor de bescherming van Holland. Na een periode van verval maken de linies een comeback. Economisch beheer en behoud van ruimtelijke samenhang zijn echter lastig. De energietransitie kan hier positief aan bijdragen.

Beeld van de molens in Kinderdijk.

Icoon van watermanagement

De 19 windmolens uit de 18e eeuw in Kinderdijk zijn een icoon van Nederlands watermanagement. En het molenlandschap is werelderfgoed. De molens maalden het overtollige water, op basis van windenergie, uit de Alblasserwaard dat onder de zeespiegel ligt.

Beeld van de stelling van Honswijk.

Zon, wind, water in Honswijk?

De ligging van de stelling van Honswijk, onderdeel van de Hollandse Waterlinie, lijkt kansrijk voor vele soorten hernieuwbare energie. Zon, wind, water, bodem. Wat zal hier over tien jaar aan energie opgewekt en/of opgeslagen worden?