Naar inhoud

Positieve energie voor cultuurlandschap

Waterlinies als nieuw front in de energietransitie

Windmolens, zonnepanelen, biomassa… hernieuwbare energie is steeds zichtbaarder in het landschap. Maar past dat wel, bijvoorbeeld een windmolen naast een fort? En hoe kunnen eigenaren of gebruikers van monumentale complexen of gebieden profiteren van de voordelen hiervan?

De pilot ‘Energielinie’ heeft onderzocht óf en zo ja, hoe herwinbare energie in te passen is in het hoogst gewaardeerde erfgoed: werelderfgoed. Daarvoor zijn de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie als onderzoeksgebied genomen. Met als centrale gedachte: als het bij werelderfgoed is in te passen, kan die inpassing overal. Het eindresultaat levert werkwijzen, handvatten en voorbeelden op voor alle energiepioniers in, met name, opener landschap.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: