Naar inhoud

Polderlab onderzoekt ontwikkelrichtingen

De kunst maatschappelijke krachten en ruimtelijke opgaven te verbinden

De Noordoostpolder is aan vernieuwing toe. Hoe realiseer je die met oog voor de cultuurhistorie? Door de huidige bewoners daar nauw bij te betrekken.

De Noordoostpolder kent meerdere vraagstukken die invloed hebben op de ruimtelijke ordening en de sociale structuur. Hoe ga je hiermee om in een gebied waar een gezonde weerstand tegen inmenging van buitenaf bestaat? Dat betekent zoeken naar nieuwe wegen om de kracht van erfgoed in te zetten voor ontwikkelingen.

Stichting Polderlab onderzoekt samen met de bewoners, bedrijven en instellingen in de polder de mogelijkheden van vernieuwing met behoud van de identiteit van het gebied. Met de verschijning van de ‘Biografie van de Noordoostpolder’, die een zeer persoonlijk context van de veranderopgave schetst, is de eerste fase afgerond. Als vervolg zullen concrete oplossingen voor de ruimtelijke opgaven worden verkend.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: