Naar inhoud

Kinderdijk: heldere koers voor een werelderfgoed

Resultaat: nieuwe plannen voor inrichting Kinderdijk

De Kinderdijkse gebiedsvisie kwam tot stand in een proces waarbij alle belanghebbenden tijdens een reeks bijeenkomsten een bijdrage konden leveren. Dat heeft het draagvlak sterk vergroot. Met de overkoepelende gebiedsvisie kunnen de organisaties het Werelderfgoed Kinderdijk een uitstraling geven die de streek waardig is.

toekomstbeeld van de verbeterde omgeving molengebied Kinderdijk
De Kinderdijk in de toekomst: een toegankelijk, beter ingericht gebied. Beeld: H+N+S Landschapsarchitecten, Gebiedsvisie Kinderdijk

De plannen van de gebiedsvisie worden omgezet in een reeks acties, waaronder het uitbreiden van het aantal bezoekmolens van één naar drie. Deze molens zijn bereikbaar via het water. Ook wordt de molen de Lekkerlandse Boezem hersteld. Op de fundamenten van deze twintigste molen verrijst een nieuwe molen.

De entree van Kinderdijk wordt verbeterd. Het wordt een  ‘Werelderfgoed-waardig’ ontvangstgebied:

  • Herstel van de ruimtelijke relatie tussen de Middelkade en de Lekdijk;
  • Oplossen van de logistieke knoop: wandelen, fietsen, keren en parkeren van bussen en auto’s;
  • Beter betrekken van de gemalen in het verhaal;
  • Doorontwikkeling als vertrekpunt van vervoer over water door het Werelderfgoed;
  • Aanleg van een nieuw bezoekerscentrum met diverse faciliteiten als onderdeel van een bezoek aan Kinderdijk.

Leren van eerdere ervaringen

In Kinderdijk was het mogelijk om een oplossing te bedenken voor knelpunten en om kansen te grijpen die zich aandienen. De situatie rondom Kinderdijk is niet uniek. Strijdende belangen duiken op bij inrichting en ontwikkeling van elk (cultuur)landschap. In Kinderdijk leidde dit al eerder tot afblazen van een plan dat de landschappelijke waarden teveel aantastte. Dat was een kostbare les. De betrokkenen leerden dat ze met hun eigen ambities voor Kinderdijk toch steeds te maken zouden krijgen met het Werelderfgoed en daar rekening mee zouden moeten houden.

Waarom een gebiedsvisie? De belangrijkste inzichten uit Kinderdijk

  • Een gebiedsvisie komt tot stand door verschillende betrokken partijen erbij te betrekken tijdens het vormen van het plan, en niet erna.
  • Een gebiedsvisie geeft een overzicht van de knelpunten en kansen voor bijzondere landschappen.
  • Een gebiedsvisie bekijkt een gebied als geheel en brengt het in kaart. Dan ontstaat er een nieuwe blik op mogelijkheden om bijzondere waarden te beschermen, de toeristische toestroom te verbeteren en de inrichting aan te pakken.
  • Een gebiedsvisie helpt bij het op elkaar afstemmen van bestemmingsplannen en ontwikkelplannen.

Contact

Ben de VriesBen de Vries

Programmaleider Werelderfgoed

b.de.vries@cultureelerfgoed.nl 033-4217475