Naar inhoud

Kinderdijk: heldere koers voor een werelderfgoed

Aanpak: een gebiedsplan dat alle belangen verbindt

Voor de totstandkoming van de Gebiedsvisie Kinderdijk sloegen zes partijen de handen ineen: de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, de gemeente Graafstroom, de gemeente Alblasserdam, de provincie Zuid-Holland, het waterschap Rivierenland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Een analyse van knelpunten en kansen was de eerste stap in het proces.

plattegrond met plannen ruimtelijke inrichting Kinderdijk
In de gebiedsvisie staan de verbeterpunten voor de inrichting van Kinderdijk. Beeld: H+N+S Landschapsarchitecten, Gebiedsvisie Kinderdijk

Knelpunten

De ruimtelijke inrichting van Kinderdijk bleek in de analyse een groot knelpunt. De uitstraling van het gebied past niet bij een UNESCO Werelderfgoed. Het ontbreekt in Kinderdijk aan goede voorzieningen. De logistiek is ongelukkig: voetgangers en fietsers moeten manoeuvreren tussen achteruitrijdende bussen en auto’s. Veel bezoekers stappen alleen even uit de auto om naar de molens te kijken, en vertrekken dan weer.
Deze flitsbezoekers dragen niet bij aan de instandhouding van het Werelderfgoed.

Kansen

Het aantal betalende bezoekers aan Kinderdijk neemt toe. Steeds meer mensen arriveren in Kinderdijk met een riviercruise of de waterbus. Nieuwe media bieden kansen bij het aanbieden van arrangementen en het bereiken van een groter publiek. Samenwerking in de regio ligt voor de hand: samen zijn Kinderdijk, Dordrecht en de Biesbosch belangrijk onderdeel van het verhaal van leven met het water in de regio.

Uitgangspunten voor de gebiedsvisie

De analyse van kansen en bedreigingen voor Kinderdijk leidde tot drie uitgangspunten voor de gebiedsvisie:

  1. Behoud van het werkende watersysteem dat zorgde voor de status van werelderfgoed.
  2. Beleving: het verhaal van Kinderdijk als waterbeheergebied
  3. Economie: het gebied is beter toegankelijk voor toeristen als knelpunten in het gebied zijn opgelost.

Bijeenkomsten met belanghebbenden

De betrokkenheid van alle partijen tijdens de totstandkoming van de gebiedsvisie was belangrijk voor het eindresultaat. Tijdens een reeks bijeenkomsten konden belanghebbenden meepraten. Dat werkte beter dan achteraf op een gemaakt plan te reageren. Ook voor het toetsten van ideeën waren de bijeenkomsten erg geschikt. Het resultaat: een integrale gebiedsvisie voor Werelderfgoed Kinderdijk die behoudt wat behouden moet blijven en ruimte geeft aan toekomstige ontwikkelingen.

Contact

Ben de VriesBen de Vries

Programmaleider Werelderfgoed

b.de.vries@cultureelerfgoed.nl 033-4217475