Naar inhoud

Kinderdijk: heldere koers voor een werelderfgoed

Aanleiding en doel: recht doen aan werelderfgoed Kinderdijk

Als UNESCO Werelderfgoed heeft Kinderdijk een bijzondere status. UNESCO heeft bepaald dat de ‘bijzondere en universele waarden’ van het gebied behouden moeten blijven en zichtbaar moeten zijn voor het publiek. Kinderdijk als toeristische trekpleister verbeteren én de locatie opnieuw inrichten volgens de eisen van een werelderfgoed betekent twee vliegen in één klap slaan.

Overzicht verbeterpunten molengebied Kinderdijk Beeld: H+N+S Landschapsarchitecten, Gebiedsvisie Kinderdijk
Overzicht verbeterpunten molengebied Kinderdijk Beeld: H+N+S Landschapsarchitecten, Gebiedsvisie Kinderdijk

De molens van Kinderdijk vertegenwoordigen een inspirerend verhaal. Het gebied speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de waterhuishouding in Nederland. Toeristen moeten zich welkom voelen door uitnodigende voorzieningen: overzichtelijke wegen, voldoende parkeerplaatsen voor auto’s en bussen, goede zichtlijnen op de molens. 

Belangen in het gebied

Op dit moment is Kinderdijk niet erg toegankelijk. Toeristen kunnen in Kinderdijk hun weg moeilijk vinden en hun geld niet uitgeven. Ondertussen wordt in en rond Kinderdijk gewoond, gewerkt en geleefd. Kinderdijk heeft te maken met twee verschillende gemeenten die hun infrastructuur op orde willen krijgen. Er zijn boeren en complexeigenaren die aanpassingen willen doen aan de omgeving.

Ad-hoc inrichting

De inrichting van het gebied Kinderdijk kwam via veel ad-hoc-beslissingen tot stand. Bestemmingsplannen zijn niet goed afgestemd op elkaar of op de situatie. Sommige molens staan achter gebouwen die het zicht erop belemmeren. De entree nodigt de bezoekers niet uit om het gebied verder in te trekken. Te weinig bezoekers ontdekken wat het gebied nog meer biedt behalve molens.

Gebiedsvisie

De Stichting Werelderfgoed Kinderdijk richt zich op de instandhouding van de molens en van het gebied, maar ook op het bevorderen van de toegankelijkheid en van de kennis van dit werelderfgoed. Om de verschillende belangen op één lijn te krijgen, sloeg de stichting de handen ineen met alle belanghebbenden. De gezamenlijke doelstelling: een gebiedsvisie die een richtlijn biedt voor alle ontwikkelingen in het gebied.

“Het verhaal van Werelderfgoed Kinderdijk vertelt over onze cultuur, over Nederlanders en de eeuwige strijd tegen het water en onze plaats in de wereld. Het laat ons zien wie we zijn, wat ons verleden is en wat ons bindt.”

uit: Leerlijn Kinderdijk, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

Contact

Ben de VriesBen de Vries

Programmaleider Werelderfgoed

b.de.vries@cultureelerfgoed.nl 033-4217475