Naar inhoud

Oude Hollandse Waterlinie: gebiedsvisie bevordert behoud

Stip aan de horizon voor Oude Hollandse Waterlinie

Nederland gebruikte eeuwenlang het water om zich tegen vijanden te verdedigen. De Oude Hollandse Waterlinie is daar een van de eerste voorbeelden van. Dit grote verdedigingswerk werd in de zeventiende eeuw gebouwd door stadhouder Willem III. Nu is het een belangrijk historisch landschap, dat echter nauwelijks herkenbaar is voor bewoners en toeristen. Overheden, bedrijven en organisaties drukken al decennia hun eigen stempel op het gebied. Daarbij raakt de waterlinie ondergesneeuwd.

De linie kan echter een zinvolle functie behouden: als locatie voor waterberging of bij de instandhouding van het veenweidelandschap. Op die manier draagt de Oude Hollandse Waterlinie bij aan het versterken van het landschap. Dat blijkt uit de gebiedsvisie die de provincie en de Rijksdienst samen met andere betrokkenen opstelden. Deze zorgt voor een betere afstemming van de plannen voor de Oude Hollandse Waterlinie.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: