Naar inhoud

Ontwikkeling met behoud van karakter

Landschapsvisie Noordoostpolder geeft transformatie ruimte

De Noordoostpolder wil schaalvergroting in de landbouw en meer recreatie. En tegelijkertijd behoud van de landschappelijke kwaliteiten. Dat gaat samen.

Nieuwe bedrijventerreinen, grotere boerderijen, recreatieve projecten. De ambities van de gemeente en ondernemers van de Noordoostpolder zijn niet gering. Belangrijke factor hierbij is dat de polder door het Rijk is aangewezen als ‘Wederopbouwgebied uit de periode 1940-1965’. En de gemeente is ook zeer gehecht aan de cultuurhistorische waarde van de polder.

De Noordoostpolder moet echter niet op slot, daar is iedereen het over eens. In een landschapsvisie is met succes gezocht naar mogelijkheden waar aandacht voor bijzondere kenmerken en ruimte voor toekomstige ontwikkelingen goed samengaan.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: