Naar inhoud

Archeologische verwachtingskaart helpt bij ontwikkelingen in de uiterwaarden

Aanleiding en doel: verbeteren trefkans archeologie in de uiterwaarden

Welk verhaal van het verleden vertelt het rivierengebied? Welke archeologische resten zijn waar te verwachten in de uiterwaarden van het rivierengebied? Een archeologische verwachtingskaart geeft antwoord op die vragen, zodat ontwikkelaars en gemeenten er hun plannen op kunnen afstemmen. Bestaande verwachtingskaarten zijn vaak onvolledig.

Een oude scheepswerf wordt opgegraven aan de IJssel bij Deventer.
Een oude scheepswerf die bij Deventer is aangetroffen is met veel zorg opgegraven.

Nieuwe archeologische kennis

Al sinds de jaren ‘80 werken archeologen met kaarten waarop staat waar mogelijk archeologisch materiaal te vinden is. Er is steeds meer bekend over de landschapsontwikkeling van de uiterwaarden en over de bewoning in de uiterwaarden door de eeuwen heen. Het programma ‘Ruimte voor de rivier’ heeft veel nieuwe archeologische kennis en gegevens opgeleverd.

Transparante, reproduceerbare verwachtingskaart

Met een kaart die de waarschijnlijkheid van archeologische vondsten aangeeft voor meerdere perioden kunnen archeologen nog beter voorspellen waar resten te vinden zijn. Deze kaart moet transparant zijn, uit te breiden en goed te onderhouden en te reproduceren. Ook moest hij te gebruiken zijn voor een gevarieerde groep gebruikers:

  • Gemeenten die hun beleids- en verwachtingskaarten herzien
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • Rijkswaterstaat
  • Provincies
  • archeologische adviesbureaus
  • academici

Contact

Ellen VreenegoorEllen Vreenegoor

Programmaleider Eigenheid en Veiligheid

e.vreenegoor@cultureelerfgoed.nl 033-4217335