Naar inhoud

Nieuw leven voor een wederopbouwschool

Drie schetsen door architectenbureaus

De toekomstmogelijkheden van SBO De Toermalijn zijn door drie architectenbureaus verkend. De bureaus namen als uitgangspunten: de eisen en wensen van gebruikers, de verwachte demografische ontwikkelingen, de betekenis als monument en een gezonde exploitatie van de school. Ook was er ruime aandacht voor de rol die de school in de wijk speelt.

luchtfoto van Toermalijnschool uit eindpresentatie Zecc Architecten, p.1

Wederopbouwschool: slopen of renoveren?

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog schoten nieuwe wijken als paddenstoelen uit de grond. Scholen waren daarvan een onlosmakelijk onderdeel. Het renoveren van deze scholen kan vanuit oogpunt van monumentenzorg en financiën waardevoller en voordeliger zijn dan slopen.

originele bouwtekening Toermalijn, p.14 eindpresentatie Zecc Architecten

Slim ontwerp staat eenvoudig aanpassen toe

Sinds hun bouw zijn er al veel onderwijskundige en maatschappelijke veranderingen geweest, maar wederopbouwscholen hebben zich steeds kunnen aanpassen. De gemeente en de school bestudeerden in dit project wat er nu nog mogelijk is.  Beeld: Zecc Architecten

Schets renovatie van de Toermalijn door Zecc Architecten

Mogelijkheid 1: sloop niet-monumentale delen, compacte en flexibele nieuwbouw

Zecc Architecten stelt een compacte plattegrond voor, zoals tegenwoordig vanuit exploitatieoogpunt gebruikelijk is. De latere uitbreidingen worden gesloopt en de gangruimte beperkt. Achter de bestaande rij lokalen aan de voorzijde komt een twee rij lokalen die flexibel kunnen worden ingedeeld en gebruikt. Het laatste lokaal van de rechtervleugel verandert in een ‘buitenkamer’, een semi-overdekte speelplaats. De materiaalkeuze benadrukt het verschil tussen oud en nieuw. Beeld: Zecc Architecten

Schets renovatie van de Toermalijn door Van Schagen architekten

Mogelijkheid 2: nadruk op goede oriëntatie

Van Schagen Architekten stelt een ruime opzet voor die doet denken aan kenmerkende Groningse en Drentse schooltypen uit de jaren vijftig en zestig. De lokalen (paars) liggen langs een 8-vormig gangenstelsel met twee binnenpleinen (lichtgrijs). De gymzaal wordt een centrale ontmoetingsruimte (roze). Op het achterterrein past een nieuwe gymzaal (oranje). Het parkeerterrein voor personeel verhuist van de voorzijde naar het achterterrein (grijs). De uitvoering kan stapsgewijs. Beeld: Van Schagen Architekten

Schets renovatie van de Toermalijn door Jeroen Boersma Architectuurstudio (JAS)

Mogelijkheid 3: nadruk op gebruikerswensen

Jeroen Boersma Architectuurstudio (JAS) wil de latere, niet-monumentale toevoegingen slopen. Aan één zijde (links) komt een nieuwe aanbouw rond een vijfhoekige patio. Deze uitbouw, in een lichte bouwwijze, bevat twee nieuwe lokalen en een docentenkamer, plus uitbreidingsruimte voor nog twee lokalen. Voor de inrichting stelt JAS onder meer speciale meubels in de lokalen voor, en kleurbanen in de gangen die de oriëntatie vergemakkelijken. Beeld: Studio JAS