Naar inhoud

Noord-Hollandse werelderfgoederen bundelen krachten

Cultureel toerisme in de regio bevorderen

Werelderfgoederen hebben dikwijls te maken met grote aantallen bezoekers. Soms zo veel, zoals de Grachtengordel in Amsterdam, dat het voor de (be)leefbaarheid wel wat minder mag. Maar er zijn ook sites die moeten werken aan hun bekendheid om meer toeristen te trekken. Dat geldt voor de Droogmakerij De Beemster en Stelling van Amsterdam. Wat kan samenwerking tussen deze Noord-Hollandse werelderfgoederen op dit vlak opleveren?

Op Koningsdag is het natuurlijk extreem, maar de hoofdstad heeft het hele jaar door te maken met grote aantallen toeristen. (Foto: Remi Mathis, CC BY-SA 3.0)
Op Koningsdag is het natuurlijk extreem, maar de hoofdstad heeft het hele jaar door te maken met grote aantallen toeristen. (Foto: Remi Mathis, CC BY-SA 3.0)

Amsterdam Beach en Amsterdam Castle

De Amsterdamse Grachtengordel is wereldwijd bekend en trekt heel veel toeristen aan. Te veel bezoekers vormen een bedreiging voor het functioneren van het werelderfgoed als woon- en werkplek. Het evenwicht tussen exploitatie en behoud van een prettig woon- en werkmilieu is lastig. Daarom zet de stad in op het verleiden van toeristen om andere delen van de stad en de regio te ontdekken. Het verkopen van de Zandvoortse en Bloemendaalse stranden als Amsterdam Beach en het Muiderslot als Amsterdam Castle zijn hier voorbeelden van.

Meer, meer, meer… cultureel toeristen

Spreiding van het toerisme naar andere werelderfgoederen heeft daarnaast ook veel potentie. Als een waterbed kan de druk in de gewenste richting worden verspreid. Wat minder in het centrum van Amsterdam, en meer bezoekers naar De Beemster en de Stelling die ze juist verwelkomen. Het gaat dan vooral om de cultureel geïnteresseerde toeristen, waar de gehele regio er graag meer van ontvangt, ook Amsterdam. Want deze groep legt minder druk op de stad dan de niet-culturele bezoekers. Gezamenlijke promotie van de Noord-Hollandse werelderfgoederen dus, maar hoe en door wie?

Regio slaat handen ineen

Op landelijk niveau promoot de Stichting Werelderfgoed Nederland, een samenwerkingsverband van alle werelderfgoederen, alle sites onder een groot publiek. Zij zet werelderfgoed als merk op de kaart. Publiciteitscampagnes, manifestaties en excursies dragen al flink bij aan de bekendheid de (voorlopig) tien Nederlandse werelderfgoederen. Zo ook wat betreft De Beemster en Stelling van Amsterdam, die uiteraard zelf ook het nodige doen om zichzelf in de spotlight te zetten. Een regionale samenwerking biedt daarbij extra kansen om het gezamenlijke verhaal te vertellen. Daarom zijn gemeente Amsterdam, gemeente Beemster en provincie Noord-Holland samen een campagne gestart. Met als doel het cultureel toerisme zowel te bevorderen als te sturen. Deze ambitie voldoet overigens aan een van de uitgangspunten van UNESCO en de Visie Erfgoed en Ruimte: samenwerking tussen werelderfgoederen.