Naar inhoud

Coöperatie pakt onderhoud houtsingels Westerkwartier op

Aanleiding en doel: behouden én benutten van waardevolle houtsingels

Nederland kent een groot aantal landschappen met bijzondere landschapselementen. De houtsingels en hagen van het Groningse Zuidelijk Westerkwartier zijn hier een voorbeeld van. Van de houtsingels – dichte rijen afgezette en uitgestoelde elzen die samen een natuurlijke afscheiding vormen voor grazend vee – was er echter nog maar 300 kilometer in beheer over. Honderd jaar geleden was dat nog 1.100 kilometer. Er was dus behoefte aan een efficiënte en voordelige oplossing.

Houtsingel tussen de weilanden in
Houtsingels zijn bijzondere landschapselementen.

Elke zeven jaar snoeien

Voor het onderhoud is doorgaans de eigenaar van het stuk land verantwoordelijk. Houtsingels hebben elke zeven jaar onderhoud nodig. Dat is arbeidsintensief, maar te overzien voor de kleinschalige boeren van vroeger. Tegenwoordig bezitten boeren dankzij schaalvergroting vaak meerdere kavels en geen tijd voor het ‘afzetten’ (snoeien) van de houtsingels.

Subsidies aanvragen is omslachtig

Om het onderhoud te financieren, zijn landbouwsubsidies beschikbaar. Het aanvraagproces is echter vaak onduidelijk en administratief veel werk. Daardoor wordt het onderhoud niet opgepakt en staat het behoud van het karakteristieke landschap onder druk. Kortom: een nieuwe manier van beheer is nodig.

“Nu wordt op verschillende eilandjes van alles geprobeerd, daar moeten we eigenlijk van af. We moeten naar een integrale gebiedsaanpak.” 

A. Datema, voorzitter Boer & Natuur, in: Boer & natuur, juli 2012

 

Contact

Henk BaasHenk Baas

Programmaleider Levend Landschap

h.baas@cultureelerfgoed.nl 033-4217670