Naar inhoud

Nieuw leven voor een wederopbouwschool

Stevige impuls aan de ideevorming en uitvoering

Het onderzoek heeft drie mooie ontwerpen opgeleverd die (ieder voor zich en in samenhang) een impuls geven aan de ideeënvorming over erfgoed, herbestemming en functiebehoud. De drie ontwerpen zijn doorgerekend en naast de cijfers van vergelijkbare nieuwbouw gelegd. De uitkomst is dat hoogwaardige renovatie kostentechnisch kan wedijveren met nieuwbouw.

bovenaanzicht/kaartje Toermalijn
Een van de oplossingen van de drie architecten die laat zien dat er veel meer mogelijk is dan vaak wordt gedacht. Beeld: Zecc Architecten

Meer potentie dan gedacht

Scholen uit de wederopbouwperiode hebben veel meer potentie dan gemeenten en de scholen zelf vaak denken. De drie ontwerpen laten allemaal de kracht van de wederopbouwarchitectuur zien. Ook stemmen ze optimistisch over het vermogen van hedendaagse architecten om de vitale historische kwaliteiten in te zetten voor de school van de toekomst.

Met ontwerpen de impasse doorbreken

De waarde van het onderzoek ligt niet alleen in de drie ontwerpen maar ook in het proces waarin alle betrokkenen intensief met elkaar hebben samengedacht en samengewerkt. De ontwerpende benadering bleek in staat om een impasse te doorbreken en een nieuwe toekomst te schetsen.

Bewustwording van waarde en kwetsbaarheid van erfgoed

Een belangrijk resultaat van het onderzoek is dat het de betrokken bestuurders bewust heeft gemaakt van de kwaliteiten van de wederopbouwscholen – kwaliteiten die al een halve eeuw zo vanzelfsprekend zijn dat we ze niet meer opmerken – maar ook geconfronteerd met het hoge tempo waarin dit erfgoed al is verdwenen en nu nog verdwijnt. Mevrouw Meijer hoopt dat dit besef zich zal verspreiden en ook elders zal leiden tot constructieve actie.

Uitvoering

Het onderzoek van Mevrouw Meijer is afgerond in 2014. Het schoolbestuur is overtuigd van de kwaliteiten en mogelijkheden van het bestaande schoolgebouw en heeft inmiddels een van de deelnemende bureaus opdracht gegeven voor een definitief ontwerp, namelijk Zecc Architecten. Het renovatie- en uitbreidingsplan voorziet onder andere in het verwijderen van diverse latere uitbreidingen en het toevoegen van een nieuwe schil met lokalen. De renovatie staat gepland voor het schooljaar 2017-2018.

“De bestaande school is een springplank voor de toekomst. Je hoeft niet bij nul te beginnen”Stichting Mevrouw Meijer

Contact

Frank BuchnerFrank Buchner

Programmaleider Wederopbouwgebieden

f.buchner@cultureelerfgoed.nl 033-4217478