Naar inhoud

De Deltawerken leren van het verleden

Partners

Wij zijn veel dank verschuldigd aan onze partners.

Rijkswaterstaat

 • Dr. E. Gehasse, senior adviseur cultuurhistorie en gebiedsgericht werken
 • Ir. M. van der Vlist, specialist Adaptief Watermanagement

Deltadienst / TU Delft

 • Ir. M.J. Loschacoff
 • Ir. Tj. de Haan

TU Delft

Prof. ir. B. Jonkman

Wageningen UR

Prof. ir. Adriaan Geuze

Voormalig medewerkers Rijksdienst IJsselmeerpolders

 • Ir. E. Hendriks
 • Ir. M. Pinkers
 • Ir. E. Vermeer

Team SteenhuisMeurs

 • Dr. M. Steenhuis
 • Ir. J. van Doorn
 • Drs. L. Voerman
 • Ir. J. Emmerik
 • Ds. M. Walda
 • L. Timmermans, BA
 • Prof. dr. ir. P. Meurs

Provincie Zeeland

 

Contact

Ellen VreenegoorEllen Vreenegoor

Programmaleider Eigenheid en Veiligheid

e.vreenegoor@cultureelerfgoed.nl 033-4217335