Naar inhoud

De Deltawerken leren van het verleden

De Deltawerken: beeld van een uniek project

In het buitenland staan we er bekend om: onze relatie met het water. Nederland heeft 16 zogenaamde ‘waterstaatkundige werken’ in de delta van Zuid-Holland en Zeeland. De meesten daarvan horen officieel bij de Deltawerken, enkele niet (zoals de Zeelandbrug). Allemaal zijn het wereldwijd iconen van waterbeheer. Aan het ontwerp en de bouw ervan ging heel wat vooraf. Reis mee in vogelvlucht door de geschiedenis van de Deltawerken.

Algerakering: de eerste waterkering van de Deltawerken

Eerste dam: veiligheidsslot van Holland

De Algerakering bij Capelle aan de IJssel was de eerste stormvloedkering in Nederland. Na de oplevering in 1958 trok de Deltacommissie de conclusie dat ze bij het volgende werk meer rekening moesten houden met het omringende landschap.

Deltacommissie

De Deltacommissie evalueert en verbetert de aanpak

Typerend aan het ontwerp van de Deltawerken is de aanpak: ieder opgeleverd project leverde lessen op die in een volgend werk werden meegenomen. Zo ontwikkelde zich een integrale aanpak waarin verschillende disciplines samenwerkten.

luchtfoto van het Veerse Gatdam

Een dam die onderdeel uitmaakt van het landschap

Bij de Veerse Gatdam werd als eerste een poging gedaan de dam in het landschap te integreren. De afsluiting van de zeearm schiep een nieuw recreatiegebied, waar het voormalig zoute water in brak water veranderde. Met verregaande gevolgen voor de ecologie.

Storm op de Deltawerken

Deltawerken als bescherming tegen water

Na de watersnoodramp in 1953 kreeg het bouwen van dammen en sluizen in het deltagebied van Zeeland versneld voorrang. Dit mocht nooit meer voorkomen! Bij de start lag de absolute prioriteit bij bescherming tegen het water.

Brouwersdam van bovenaf gezien

Veiligheid, natuur, recreatie in één ontwerp

Bij het ontwerp van de Brouwersdam werkte de technische ingenieurs voor het eerst nauw samen met landschapsarchitecten. Samen ontwikkelden zij een dam als onderdeel van een recreatie- en natuurgebied van internationale allure.

Kleurstelling van de Haringvlietdam

Karakteristieken van de Deltawerken

Bij het ontwerp van een van de Deltawerken, de Haringvlietdam, is gekozen voor een kenmerkende blauwe kleurstelling. Die bepaalt de uitstraling van de dam in zijn omgeving. Het is een essentiële kwaliteit die in herstelplannen behouden zou moeten blijven.

Tekening met uitleg over de bouw van de Zeelandbrug

Bouwen van de Zeelandbrug

De Zeelandbrug, uiteindelijk gebouwd door de provincie Zeeland zelf, is ruim 5 kilometer lang en bepaalt het zicht van de Oosterschelde. De brugdelen zijn stuk voor stuk via drijvende bakken en met hijskranen geplaatst.

Maeslantkering, de zelfsluitende waterkering

Laatste Deltawerk: zelfsluitende waterkering

Het laatste Deltawerk was de Maeslantkering, die in 1997 werd opgeleverd. Deze kering sluit automatisch, zonder tussenkomst van mensen. Hij is nog maar één keer dicht geweest vanwege hoog water. Dat was in 2007.