Naar inhoud

De Deltawerken leren van het verleden

Resultaat: Oude inzichten creëren betere keuzes voor later

De bouw van de Deltawerken is een goed voorbeeld van een proces waarin er steeds is gekeken naar het waterwerk zelf én de omringende omgeving, en waarin de ontwerpers hun voortschrijdend inzicht gebruikten om zichzelf te verbeteren. Uit de analyse van dit proces zijn een aantal lessen te trekken, die helpen om plannen te maken. Plannen die zowel aandacht hebben voor waterveiligheid als behoud van de herkenbaarheid, geschiedenis en identiteit van een gebied.

aanzicht op de oosterscheldekering vanaf het strand
Het iconisch beeld van de Deltawerken

Nulmetingen helpen bij het maken van beargumenteerde keuzes

Lokale overheden, waterschappen, recreatie, Rijkswaterstaat: allemaal hebben ze een ander plan op en rond de Deltawerken. Daardoor staan de ‘essentiële kwaliteiten’ van de Deltawerken onder druk: hun schaal, de grote lijnen, de eenheid tussen de verschillende werken, enzovoort. Om beargumenteerde keuzes te kunnen maken over welke plannen er nu wel en niet door kunnen gaan, is het belangrijk om vooraf te meten. Breng dus in kaart wat nu precies de waarde is van elk werk en zijn omgeving, wat de kansen en bedreigingen zijn en welke plannen er bestaan. Dit kan met een zogenaamde nulmeting. Zo’n nulmeting geeft richting: wie weet waar hij vandaan komt, kan de keuzes voor de toekomst beter beargumenteren.

Leg kennis goed vast

Er is nog geen standaardpublicatie over de samenhang tussen techniek, landbouw, cultuur en recreatie – juist die facetten waarom het Deltagebied bekend staat. De kennis om zo’n publicatie samen te stellen, is aanwezig bij civiel en landbouwkundig ingenieurs en historici die zich in het verleden met de Deltawerken hebben beziggehouden, en in diverse archieven. Zowel voor de Deltawerken als voor andere bijzondere gebieden geldt: bundel de bestaande kennis voor een goed overzicht, zodat meteen duidelijk is welke leemten er nog zijn en waar nieuwe kennis nodig is.

Contact

Ellen VreenegoorEllen Vreenegoor

Programmaleider Eigenheid en Veiligheid

e.vreenegoor@cultureelerfgoed.nl 033-4217335