Naar inhoud

De Deltawerken leren van het verleden

Aanleiding: Update de Deltawerken zonder ze aan te tasten

De overheid wil de veiligheid van bewoners in de delta van Zeeland en Zuid-Holland kunnen garanderen. Een update van de Deltawerken is dus onvermijdelijk. Maar het is onmogelijk om de Deltawerken precies zo te behouden als ze zijn gebouwd. Alleen al omdat de eisen aan veiligheid veranderen. En omdat we gaandeweg betere en effectievere manieren ontdekken om tegen het water te beschermen. Van het verleden is te leren hoe die belangen te combineren zijn.

kaart van Zuid-Oost Nederland met alle deltawerken
kaart van Zuid-Oost Nederland met alle deltawerken

Behouden of vernieuwen? Kijk naar de geschiedenis van de Deltawerken

De vraag bij het aanpassen van de Deltawerken is niet hoe ze precies zo kunnen blijven als ze zijn. De vraag is eerder hoe we in nieuwe ontwerpen de zogenaamde ‘essentiële kwaliteiten’ van de Deltawerken en het omliggende gebied zo goed mogelijk kunnen behouden en versterken. Daarbij is het belangrijk om naar het verleden te kijken. Aan de ene kant wilden de ontwerpers de ontwerpen en de beplanting aan het landschap aanpassen. Aan de andere kant wilden ze het voor bewoners en bezoekers mogelijk maken om de overgangen tussen zee en land, polder en dam te voelen en te ervaren: de schaal van de werken, de grote lijnen en de eenheid.

Overheden trekken hun eigen plan: een nieuwe methodiek is nodig

De Deltawerken zijn gebaseerd op een unieke samenwerking van politiek en wetenschap, wiskunde en waterbouw, ruimtelijke planning en organisatiekunde. Bij de bouw keken de ontwerpers naar zowel de objecten zelf – de waterwerken – als het omringende landschap. Tegenwoordig is het vaker zo dat lokale overheden en provincies hun eigen plan trekken bij ruimtelijke ontwikkelingen. Er is geen of nauwelijks onderlinge afstemming over ruimtelijke plannen van andere overheden. En Rijkswaterstaat – beheerder van de werken – heeft geen gegronde reden om plannen af te wijzen. Die plannen tasten dus soms de essentiële kwaliteiten van de Deltawerken aan. Dit project is dan ook mede bedoeld om een nieuwe, integrale methodiek te ontwikkelen.

“... een van de weinige plekken waar je je als mens een avonturier voelt…”

 Prof.ir. A. Geuze

Contact

Ellen VreenegoorEllen Vreenegoor

Programmaleider Eigenheid en Veiligheid

e.vreenegoor@cultureelerfgoed.nl 033-4217335