Naar inhoud

Licht, Lucht en Ruimte 2.0

Bewoners laten hun wijken zien

Het onderzoek startte begin 2015 in de wijken Deppenbroek en Holtenbroek. Onderdelen hiervan waren gesprekken met bewoners en wandelingen door de wijken.

Op stap om de wijken te verkennen. (© Het Oversticht)
Op stap om de wijken te verkennen. (© Het Oversticht)

Eerst bureauonderzoek…

Met een bureauonderzoek zijn de cultuurhistorische kwaliteiten van de wijken vastgesteld. Hierbij is in kaart gebracht vanuit welke gedachte de wijken zijn gebouwd, hoe de wijken zijn ontworpen en welke interventies er in het verleden hebben plaatsgevonden. Op basis hiervan is er een cultuurhistorische waardering gemaakt van de huidige openbare ruimte. De volgende stap was de keuze voor interventies in het groen om nader uit te diepen. Iedere stap ging gepaard met een overleg tussen de verschillende partners om de resultaten en de voortgang te bespreken.

…en dan op wijksafari

In de volgende fase van het onderzoek zijn de bewoners nauw betrokken. Onder het motto ‘Je begrijpt het pas als je het ziet…’ zijn met de bewoners ontdekkingstochten door de wijk gemaakt. Volgens de onderzoekers was het zeer interessant en leerzaam om hun verhalen te horen. Verder leverden fotoarchiefonderzoek, interviews en bewonersavonden nog meer informatie over de beleving van de veranderingen in de wijk. Wat is geslaagd, en wat minder? En waarom?

Samen vervolgstappen opstellen

Op basis van de inbreng van de bewoners is inzicht verkregen in de omgang met de oorspronkelijke waarden en het karakter van de wijk. Er is meer duidelijkheid over wat er echt is veranderd. En hoe dit doorwerkt in de beleving, identiteit en beeldvorming van de wijk. In de slotfase hebben de onderzoekers van Het Oversticht en het Verwey-Jonker Instituut de conclusies gedeeld met de bewoners en is collectief gekeken naar de opgaven in de toekomst. Hiervoor zijn vervolgstappen gemaakt. Uiteraard zijn ook de effecten van de aanpak in de twee wijken met elkaar vergeleken.

“Per wijk zouden, vanuit verschillende disciplines, de kwaliteiten bekeken moeten worden en gezamenlijk de drager moeten zijn voor nieuwe ingrepen.”

Marieke van Zanten, Het Oversticht

 

Contact

profielfoto Anita BlomAnita Blom

Specialist historische stedenbouw

a.blom@cultureelerfgoed.nl 033-4217201