Naar inhoud

Licht, Lucht en Ruimte 2.0

Impact van ruimtelijke interventies op wederopbouwwijken verkend

Na de Tweede Wereldoorlog zijn in rap tempo wederopbouwwijken gebouwd. Deze waren ruim en groen van opzet en de woningen modern en licht. De laatste twee decennia voldeden veel van deze naoorlogse woningen niet meer aan de wooneisen. Daarom zijn in veel wederopbouwwijken herstructureringsprojecten gedaan: renovatie, sloop, verkoop en nieuwbouw van woningen. Maar ook op het sociaal-maatschappelijke vlak gingen de wijken achteruit. Ook daarvoor waren ingrepen nodig.

Welke effecten hadden de interventies op de cultuurhistorische waarden en de leefbaarheid van deze wijken? Om deze vraag te beantwoorden zijn de wederopbouwwijken Holtenbroek (Zwolle) en Deppenbroek (Enschede) onderzocht. Hier zijn ingrepen gedaan in het woningbestand en de openbare ruimte. Het onderzoek, waarbij de bewoners nauw zijn betrokken, resulteerde in een publicatie en een symposium.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: