Naar inhoud

Stevig de toekomst tegemoet

Meer dan duizend bevingen door gaswinning

De gaswinning in de provincie Groningen veroorzaakt aardbevingen. Vanaf 1986 zijn er in Noord-Nederland meer dan duizend bevingen geweest. Deze nemen in hevigheid toe. De zwaarste beving tot nu toe had een kracht van 3,6 op de schaal van Richter. Vele boerderijen, kerken, woonhuizen en andere gebouwen ondervinden hier schade van. In 2015 is besloten de gaswinning te beperken. Inmiddels zijn er steeds meer initiatieven tot herstel en nieuw gebruik van monumenten.

Groningen in de ban van gaswinning

De provincie is vanaf medio jaren tachtig geregeld in het nieuws. Door een relatief onbekend fenomeen in Nederland: aardbevingen. Niet de natuur, maar de mens is de oorzaak. Globaal treffen de bevingen het gebied ten noordoosten van de stad Groningen, inclusief de provinciehoofdstad zelf.

Beschadigd monument in Schildwolde.

Wat is nu de omvang van de bevingsschade?

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed registreert schadegevallen aan rijksmonumenten in de Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE). Tot eind 2014 zijn 189 door aardbevingen beschadigde rijksmonumenten geregistreerd. Niet alle schadegevallen zijn gemeld. Het totaal aantal monumenten in Groningen is ruim 1.500.

Gebouwencluster in 't Zandt.

Gebouwencluster weer bruisend centrum

In het centrum van 't Zandt staan een kerk (met losse toren), een oude bakkerij en een woonhuis. Vanwege ernstige verzakking besloot de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) het cluster te kopen. Voor de toekomst wordt gedacht aan multifunctioneel gebruik, met bijvoorbeeld trouwlocatie, een B&B, expositieruimte en terras.

Een originele Groninger pelmolen uit 1855 in Middelstum

Molen aansluiten op dorp

In Middelstum, een typisch wierdendorp, staat een originele Groninger pelmolen uit 1855. Er zitten scheuren in. In 2006 is gestart met de restauratie en nu draait de molen weer. Er zijn ideeën om de molen te gebruiken als B&B, voor de verkoop van streekproducten en educatie/scholing. Foto: Marianne Berkhoff

De Hervormde Kerk in Overschild.

‘Het wordt een pareltje’

Vanaf de jaren vijftig kromp het dorp Overschild tot 270 inwoners in 2012. De Hervormde kerk (1880) raakte buiten gebruik. Er zijn plannen om de kerk te herbestemmen als rustpunt, theetuin en culturele functie. Betrokkenen zeggen dat het een pareltje wordt. Maar eerst de flinke bevingschade repareren. Foto: Marianne Berkhoff

Actie voor Oldamster boerderij

Onderdendam was lang politiek en economisch het belangrijkste dorp van de (noordelijke) Groningse Ommelanden. Op het toppunt waren er 15 tot 20 cafés. Vanaf 1900 nam het inwoneraantal af tot 500 nu. De Oldamster boerderij De Haver in het dorp is de eerste NAM-aankoop in het kader van bevingsschade (2012). Er zijn diverse plannen voor herstel en hergebruik. Foto: Marianne Berkhoff