Naar inhoud

Stevig de toekomst tegemoet

Aanpak en resultaat: Schokbestendig door stevige worteling in gemeenschap

In vier werkateliers onderzochten bewoners, belangenorganisaties, overheden en ondernemers naar de toekomst van het Gronings erfgoed. De aardbevingsdorpen Middelstum, Onderdendam, Overschild en ’t Zandt waren het vertrekpunt voor een zoektocht naar een solide toekomst.

Afbeelding gestutte boerderij Huizinge
Gestutte monumentale boerderij in Huizinge, gemeente Loppersum.

Goede plannen maak je samen

In deze dorpen staan beschadigde monumenten: molen De Hoop (Middelstum), boerderij De Haver (Onderdendam), kerk (Overschild) en een cluster van leegstaande monumenten (’t Zandt). Cruciaal is hoe eigenaren en bewoners de toekomst vorm willen geven. Want aardbevingen raken de mensen enorm. In de werkateliers zijn hun ideeën en ervaringen besproken met onder andere monumentdeskundigen, overheden en constructeurs. Goede plannen maak je immers samen, aldus het motto. Kenmerkend voor de ontstane hechte werkgemeenschap is ontwerpend onderzoek en pionieren.

Ontzorgen en begeleiden

De uitkomsten van de werkateliers zijn gebundeld in een advies met ruim twintig aanbevelingen. De belangrijkste zijn:

  • Neem de wisselwerking tussen gebied, mensen en gebouwen als uitgangspunt.
  • Het vraagstuk van veiligheid staat altijd in relatie tot gebruik en monumentwaarde. Dit geheel is de ontwerpopgave.
  • Onderzoek de mogelijke functies van het gebouw of complex: doorbestemmen, herbestemmen of niet-bestemmen.
  • Overheden en instanties moeten niet zozeer toetsen maar ontzorgen en begeleiden. Ofwel een ander planproces met mensen en hun omgeving centraal.
  • Stel een loods-team in dat eigenaren begeleidt bij versteviging en/of herbestemming van het monument.

Het advies is in juli 2015 aangeboden aan Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen. De aanbevelingen zijn voor iedereen die aan de slag gaat met het erfgoed in de bevende krimpregio. De verwachting is dat de vier pilots een vervolg krijgen in het programma Herbestemming cultureel erfgoed in het aardbevingsgebied.

"Iedereen is uit zijn schulp gekropen en ging met elkaar in gesprek over de kansen en uitdagingen.” 

Frank Strolenberg, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Contact

Frank StrolenbergFrank Strolenberg

Programmaleider Herbestemming

f.strolenberg@cultureelerfgoed.nl 033-4217685