Naar inhoud

Stevig de toekomst tegemoet

Aanleiding en doel: Leefbaarheid, daar gaat het om

De aardbevingsschade aan monumenten in Groningen is enorm. Maar er zijn nog meer opgaven in het gebied. Koppel het erfgoedherstel en -preventie aan de versterking van leefbaarheid en economie, is het idee. Zo zullen de inspanningen maximaal gunstig effecten hebben. Hoe pak je dat aan?

Dorpshuis in Leermens
Het dorpshuis in Leermens is in februari 2014 getroffen door een aardbeving. Aan de binnen- en buitenzijde is het gestut.

Identiteit op het spel

Erfgoed en identiteit zijn in dit gebied de twee kanten van dezelfde medaille. Karakteristieke gebouwen zijn beeldbepalend in Groningen. De beschadiging van dit erfgoed heeft daarom een enorme impact. Het omvat de rijks- en gemeentelijke monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, beeldbepalende panden. En daarbij nog alle bebouwing die de bewoners als cultureel relevant aanwijzen. Om dit een toekomst te geven, is actie noodzakelijk.

Levende monumenten

Renovatie, herbestemming en preventie van monumenten in het aardbevingsgebied moeten hand in hand gaan. En de bevolkingskrimp is daarbij de factor die centraal staat bij het ontwikkelen van nieuwe functies. Deze mix is het beste recept om dit deel van Groningen de noodzakelijke impulsen te geven. Althans, dat vinden de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed, de Provincie Groningen, de Stichting Oude Groninger Kerken, provinciale erfgoedorganisatie Libau en Het Groninger Landschap. Zij besluiten te onderzoeken welke aanpak hierbij hoort en starten het project ‘Levende monumenten in een leefbare regio’. Leefbaarheid staat centraal.

 

Contact

Frank StrolenbergFrank Strolenberg

Programmaleider Herbestemming

f.strolenberg@cultureelerfgoed.nl 033-4217685