Naar inhoud

Biografie winkelstraat biedt kansen voor leegstand

Geleerde lessen: biografie winkelstraat leert anders kijken

De belangrijkste les in dit project: er is veel meer mogelijk met leegstaande winkelstraten dan gemeenten vaak denken. Een historische analyse zet een leegstaande winkelstraat in een breder kader. Zo kan een ‘biografie’ van een winkelstraat helpen bij het vinden van mogelijkheden voor herbestemming.

Plattegrond winkelstraten Venray
Er is kritisch gekeken naar winkelstraten, zoals in Venray, om te zien wat eraan verbeterd kan worden.

Cultuurhistorie moet uitgangspunt worden in de toekomst

Gemeenten doen er verstandig aan om altijd te kijken naar de biografie van een winkelstraat. Het onderzoeken van de cultuurhistorische achtergrond kan een bredere standaard worden, ook voor gemeenten die nu niet hebben deelgenomen aan dit project.
Het is dan ook de bedoeling dat er nieuwe communities of practice komen als deze CoP is afgerond met een symposium en een eindverslag.

 

Leer anders kijken: winkelstraat was niet altijd winkelstraat

Uit de cultuurhistorische analyse van leegstandsgebieden van de deelnemende gemeenten blijkt dat een gebied lang niet altijd historisch een winkelgebied is geweest. Straten zijn in het verleden steeds van functie veranderd. Ook in de toekomst kan dat het geval zijn. Gemeenten moeten zich ervan bewust worden dat het mogelijk is een winkelstraat een andere bestemming te geven, bijvoorbeeld door de bestemming te veranderen. Zo kan een winkelstraat veranderen naar een woonstraat of transformeren tot een culturele broedplaats. 

Contact

Frank StrolenbergFrank Strolenberg

Programmaleider Herbestemming

f.strolenberg@cultureelerfgoed.nl 033-4217685