Naar inhoud

Landschapsbeheer met focus op kwaliteiten

Op naar een duurzaam ontwikkelingsperspectief

Het aanmerken, kennen en omarmen van Vriezenveen als waardevol wederopbouwgebied waren stappen richting bekendheid en bewustzijn. Maar hoe zorg je dat de culturele waarden een rol blijven spelen in toekomstige beheerplannen en ontwikkelingen?

Luchtfoto van Vriezenveen waarop duidelijk het verschil in landschap vóór en na de ruilverkaveling te zien is. (© Siebe Swart, RCE)
Luchtfoto van Vriezenveen waarop duidelijk het verschil in landschap vóór en na de ruilverkaveling te zien is. (© Siebe Swart, RCE)

Op de fiets het gebied verkennen

Nadat Vriezenveen op het lijstje kwam als een van de dertig wederopbouwgebieden van nationaal belang ontstond bij de provincie Overijssel en gemeente Twenterand de wens meer over de historie en culturele waarden van het landschap te weten. In 2013 is daarom een landschapsanalyse gedaan, waarbij lokale organisaties en bewoners zijn betrokken. Onder andere met fietsexcursies is het landschap in kaart gebracht. Tijdens bijeenkomsten zijn 25 kansrijke uitvoeringsprojecten in het voormalige ruilverkavelingsgebied vastgesteld. Dit alles resulteerde in de rapportage 'Wederopbouwgebied Vriezenveen - Landschapsanalyse, kwaliteiten en inspiratie'.

Historische erven in de schijnwerpers

Een jaar later volgde een analyse van de wederopbouwerven in Vriezenveen, met een charmeoffensief om eigenaren van deze erven warm te maken van de unieke kwaliteiten ervan. Zie verwante praktijkvoorbeelden: 'Charmeoffensief voor wederopbouwerven'. Onderdelen hiervan waren onder andere informatieve brochures, een expositie over ruilverkaveling en een magnoliadag tijdens de Maand van de Wederopbouw. Op deze manier is bij het grote publiek een groter draagvlak voor de gebiedskwaliteiten en bijbehorende erven ontstaan.

Leidraad voor duurzame toekomst

Na de fase van kennisontwikkeling en -deling activiteiten was het tijd voor een duurzaam ontwikkelingsperspectief van het gebied. Een perspectief waarbij de karakteristiek en de waarden van de ruilverkaveling zowel behouden blijven als een inspiratiebron zijn bij ontwikkelingen. Een leidraad die geldt voor zowel overheden als particulieren die in het gebied aan de slag gaan. Met dit doel zijn Landschap Overijssel en het Oversticht door gemeente Twenterand en de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed gevraagd aanbevelingen te doen voor toekomstig beheer.

Contact

 profielfoto Marlijn BaarveldMarlijn Baarveld

Adviseur Erfgoed en Ruimte

m.baarveld@cultureelerfgoed.nl 033-4217632