Naar inhoud

Landschapsbeheer met focus op kwaliteiten

Landschap op de schop

Door de aard en omvang wordt het Vriezenveense project het paradepaardje van de Nederlandse ruilverkaveling. De herinrichting zorgt voor een contrastrijk gebied waarin open en gesloten landschappen elkaar afwisselen. De boerderijen en erven kregen een ruime, open opzet. Een karakteristiek ontwerp volgens het adagium van de wederopbouw: 'licht, lucht en ruimte'. Het ruilverkavelingsgebied Vriezenveen ligt voor het overgrote deel in de gemeente Twenterand en voor een klein deel in de gemeenten Tubbergen en Almelo.

 

man  bij een landbouwwerktuig op de akker

Rigoureuze transformatie landschap

Met een dragline wordt het gebied ontgonnen. Het oude slagenlandschap verandert rigoureus in een landschap met grote, aaneengesloten kavels die 90 graden gedraaid zijn. Ook komen er nieuwe ontsluitingswegen en sloten. De boeren verhuizen met paard en wagen naar hun nieuwe woningen en gronden. De ruilverkaveling omvat 4.400 hectare en duurt in totaal 12 jaar. (foto: Ontginning van het gebied, © Historisch Museum Vriezenveen)

mensen op de dijk kijkend naar koninklijk bezoek

Koninklijk bezoek

De naoorlogse ruilverkaveling in Vriezenveen waren zeer grootschalig en ingrijpend. Om die reden bezocht koningin Juliana in 1958 een oude boerderij aan de Dorpsstraat en een nieuwe boerderij in het gebied aan de Westerveenweg. Na dit koninklijk bezoek volgden nog vele binnenlandse en buitenlandse bezoekers aan deze moderne invulling van landbouw en wonen. (foto: Koningin Juliana op bezoek in Vriezenveen, rechtenvrij)

kaart met kavelpatroon in 1930 en in 2010

Drie kernkwaliteiten

Vriezenveen is geselecteerd als één van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang vanwege drie kernkwaliteiten. Ten eerste de ingrijpende ruilverkaveling met gedraaid en vergroot kavelpatroon en nog herkenbare hoogveenontginning. Ten tweede de jonge boerderijlinten, deels met rijke groensingels. En ten slotte dat het een contrastrijk gebied is: open/gesloten en oud/nieuw. (beeld: © RCE)

personen bij een aantal nog te planten magnolia boompjes

Magnoliadag

Tijdens de Maand van de Wederopbouw (oktober 2015) is door Landschap Overijssel en de gemeente Twenterand een Magnoliadag georganiseerd. In Vriezenveen waren magnolia’s in de naoorlogse periode populair om in siertuinen op de ruilverkavelingserven te planten. Een duidelijk herkenbare boom als teken dat het een wederopbouwerf betrof. Tijdens de Magnoliadag werden deze bomen uitgedeeld aan de eigenaren van deze erven omdat er door de jaren veel zijn verdwenen. (foto: Magnolias die zijn uitgedeeld, © Landschap Overijssel)

schildering van een Patrijs-vogel

Help de patrijs!

De gemeente Twenterand heeft de patrijs geadopteerd. De vogelsoort die historisch gezien thuishoort in het wederopbouwgebied van Vriezenveen, heeft het namelijk moeilijk. In de eerste plaats werkt de gemeente aan het bekender, en daarmee geliefder, maken van het dier. Daarnaast is er een soortbeschermingsplan met concrete maatregelen om de patrijs te beschermen. Hier [www.twenterand.nl/platteland/wies-met-de-patries_47033] meer informatie. (beeld: Patrijs, rechtenvrij)