Naar inhoud

Landschapsbeheer met focus op kwaliteiten

Vriezenveense landschap geborgd in toekomstige ontwikkelingen

Ontwikkelen in de geest van het cultuurhistorisch erfgoed. Dat is de kern van het toekomstgerichte landschapsbeheer van wederopbouwgebied Vriezenveen.

De aanmerking van Vriezenveen als wederopbouwgebied van nationaal belang heeft diverse activiteiten in gang gezet. Er is een landschapsanalyse gedaan en door een campagne maakten bewoners en omwonenden kennis met het unieke karakter van het ruilverkavelinglandschap.

De volgende fase is versterking van de landschappelijke structuur en herkenbaarheid bij huidige en toekomstige ontwikkelingen. Landschap Overijssel en het Oversticht doen in het rapport ‘Ruilverkaveling Vriezenveen: investeren met kwaliteit’ hiervoor investeringsvoorstellen. Deze kunnen als basis dienen voor inrichtingsmaatregelen en beheerplannen voor groen, wegen, waterlopen en erven.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: