Naar inhoud

Landschap Zonnestraal van universele waarde

Cultuurhistorisch herstel voor duurzame toekomst

Het direct omringende landschap rond de gebouwen van Zonnestraal is in oude glorie hersteld. De ‘helende omgeving’ staat mede centraal bij de UNESCO-nominatie.

Het verwaarloosde landschap rond de gebouwen van Zonnestraal herstructureren naar oorspronkelijk model en het vergroten van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het landgoed. Dit is de afgelopen jaren ondernomen in het kader van de UNESCO-voordracht van Landgoed Zonnestraal.

Hierdoor kon meer inhoud gegeven worden aan de waardevolle en betekenisvolle samenhang tussen gebouwen en omringend landschap. Niet alleen de bijzondere gebouwen, maar juist ook de betekenis van het hele gebied als 'helende omgeving' is van universele waarde.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: