Naar inhoud

Landschap en erfgoed als x-factor

Hoeves Zuid-Limburg inspiratiebron voor ontwikkelingen

Modern boeren in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg? Cultuurhistorie kan inspireren bij het vinden van oplossingen voor ingrijpende schaalvergroting.

Transformatie en schaalvergroting in de landbouw hebben flinke impact in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Dit gebied heeft een waardevol cultuurlandschap met veel monumentale boerderijen. Hoe kun je de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten inzetten om dergelijke ontwikkelingen positief te sturen?

Om dit vraagstuk te verkennen is de provincie Limburg het project Modern Boeren op Oude Hoeves gestart. Met behulp van een ontwerpende aanpak, historisch onderzoek en dialogen is naar oplossingen gezocht voor een aantal actuele vraagstukken uit de praktijk. Luisteren naar elkaars wensen is een eerste stap richting deze oplossing.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: 

Contact

Henk BaasHenk Baas

Programmaleider Levend Landschap

h.baas@cultureelerfgoed.nl 033-4217670