Naar inhoud

Krimp als motor van plattelandskerk

Inspirerende verhalen uit alle regio’s

Met het project in Sluis zijn verschillende vormen van gebruik van kerkgebouwen uitgeprobeerd. Daarnaast zijn er verspreid over heel Nederland plattelandskerken te vinden met inspirerende verhalen. Naast religieus gebruik variëren nieuwe functies van dorpshuis tot horecagelegenheid en van theater tot trouwlocatie. De meeste herbestemmingen sluiten aan op de functie die het kerkgebouw van oudsher heeft: een plek van samenkomst.

dineren in kerk Aardenburg (Foto: © Louis Drent)

Koken voor Kerken

Het evenement Koken voor Kerken bracht twee uiteenlopende en in het oog springende kwaliteiten van Sluis bijeen: het religieuze erfgoed en de Michelin-sterren. Voor drie culinaire avonden in de Sint Baafskerk in Aardenburg zijn twee sterrenkoks uit de regio gestrikt. Dit waren Edwin Vinke van De Kromme Watergang te Slijkplaat (twee Michelinsterren) en Syrco Bakker van Pure C te Cadzand-Bad (één Michelinster). Het project was een succes met in totaal 309 verkochte couverts en veel publiciteit. Het kerkbestuur, de gemeente Sluis en de sterrenkoks zien meer kansen voor culinaire evenementen in religieus erfgoed. (Foto: © Louis Drent)

 Kerktoren in Kloosterburen (Groninger Kerken, CC BY-SA 3.0)

Bewoners Kloosterburen zetten kerk centraal

In het Groningse dorp Kloosterburen biedt het initiatief SintJan een antwoord op de bevolkingskrimp. Dorpsbewoners hebben het middeleeuwse kloosterterrein, de Nicolaaskerk en de kloosterboerderij opnieuw een centrale functie in het dorp gegeven. Stichting SintJan initieert projecten om duurzame oplossingen te vinden voor wonen, werken, zorgverlening en cultuurbehoud. Zo is er een zorgcoöperatie opgericht, zijn er moestuintjes in de kloostertuin en (culturele) bijeenkomsten in de kerk. Alle activiteiten die de stichting organiseert worden indien mogelijk met de Nicolaaskerk verbonden. Een verbouwing heeft de kerk geschikt gemaakt als gemeenschapsruimte en als hulppost voor ambulante zorgverlening. Dankzij het initiatief is de Nicolaaskerk opnieuw het hart van het Groningse dorp geworden. (Foto: Groninger Kerken, CC BY-SA 3.0)

graafmachines in de kerk

Het wonder van Bemmel

Sinds december 2015 zijn dorpsbewoners eigenaar van de Donatuskerk te Bemmel. Nadat eerder de gemeente het plan naar de prullenbak had verwezen, realiseerden zij in de voormalige kerk een theater. TheaterKerk Bemmel is met steun van vele vrijwilligers en donaties uit de gemeenschap met een budget van 2,3 miljoen euro verbouwd. Het nieuwe theater bevat een theaterzaal met 250 zitplaatsen, een ruimte foyer met horeca en diverse ruimten voor allerlei toepassingen. Het wonder van Bemmel, zo wordt de nieuwe kerk gekscherend genoemd. In oktober 2016 was de officiële opening. (Foto: © TheaterKerk Bemmel)

plattegrond van de kerk in IJzendijke waarop is aangegeven waar het warm en waar koud is het gebouw

Zoeken naar nevenfunctie RK-kerk IJzendijke

Voor de RK-kerk van IJzendijke is gekeken naar mogelijke nevenbestemming. Architecten hebben op basis van diverse interviews, bijeenkomsten en overleggen een concept bedacht. Dit gaat uit van een opdeling in een 'koud' en een 'warm' gedeelte. Het koude deel zou dienst moeten doen als evenementenhal, bijvoorbeeld markten, beurzen, recepties. Het warme deel zou gaan fungeren als dorpshuis met een podiumfunctie voor onder andere muziek, toneel, film en trouwfeesten. Het is niet gelukt hiervoor de financiën bijeen te krijgen. In februari 2017 is de laatste dienst gehouden. Waarschijnlijk wordt de kerk verkocht. (Foto rechtenvrij)

Zicht op het kerkhof en kerk in Jolwert

Hoe God terugkeerde naar Jorwert

In het Friese dorp Jorwert is sinds 2012 een plek waar men zich in alle rust kan terugtrekken uit het drukke moderne bestaan. Naast een plaats van stilte en recreatie is dit tevens een plek van ontmoeting waar de liturgie centraal staat. Een nieuw klooster dus, of Nijkleaster. Centrum van dit klooster is de Sint Radboudkerk, een twaalfde-eeuwse tufstenen kerk die sinds 1970 in eigendom is bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De in 2009 opgerichte Stichting Nijkleaster exploiteert het kerkgebouw in samenwerking met de Protestantse Gemeente Westerwert. Nijkleaster trekt een groot aantal belangstellenden. De religieuze functie van de Sint Radboudkerk wordt met dit initiatief hernieuwd en versterkt. Met een knipoog naar Geert Maks bekende boek: god is teruggekeerd naar Jorwert. (Foto: Udo Ockema, CC BY 3.0)