Naar inhoud

Krimp als motor van plattelandskerk

Proactieve aanpak verzilvert kansen nieuw gebruik

Het leggen van creatieve verbindingen tussen het erfgoed van toen en de kansen en bedreigingen van nu. Dat is gedaan in het project 'Kerk, krimp en kans'. In de gemeente Sluis in West-Zeeuws-Vlaanderen is gekeken of, als antwoord op de krimpproblematiek, nieuw gebruik van kerken kan bijdragen aan de leefbaarheid. Een gebiedsgerichte benadering stond hierbij centraal.

In het verlengde hiervan zijn inspirerende voorbeelden in heel Nederland verzameld van initiatieven die ervoor zorgden dat plattelandskerken overeind konden blijven. Ze laten zien dat het denken in termen van krimp en verlies om te zetten is in zelfbewustzijn en trots. De kerken vormen opnieuw het hart van het dorp en zorgen voor dynamiek op spiritueel, cultureel en soms ook op economisch vlak.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: