Naar inhoud

Klaargestoomd voor de toekomst

Bescherming bundelen in één visie

De belanghebbende partijen gaan samen op zoek naar wat het Woudagemaal nodig heeft voor een duurzame toekomst. Een toekomst in de zin van bescherming van de OUV of werelderfgoedstatus in combinatie met gezonde exploitatie en beleefbaarheid. Vanaf 2016 worden de verbeterpunten uit het inrichtingsplan uitgevoerd.

In het stoomgemaal loopt alles letterlijk gesmeerd, de machines draaien vrijwel geruisloos.
In het stoomgemaal loopt alles letterlijk gesmeerd, de machines draaien vrijwel geruisloos. Foto: Pa3ems, CC BY-SA 3.0

Naar een nieuwe inrichting

Na de afronding van de gebiedsvisie is de volgende stap de daadwerkelijke herinrichting van het terrein. Deze bestaat uit een maatregelenpakket, uit te voeren in twee fasen. De eerste in 2016-2017 en de tweede in 2018-2019. Bezoekersstromen reguleren, parkeerprobleem oplossen en een veilige werkomgeving creëren staan hierbij centraal.

Uitzwermen over het terrein

Op dit moment ligt het aantal bezoekers per jaar rond de 35.000-40.000. Op topdagen, zoals in 2015 toen het gemaal een aantal dagen draaide, komen er duizend mensen. Dat zijn er te veel om alleen in het gemaal te hebben. Het is geen probleem als ze uitzwermen over het gebied en het te reguleren is qua rondleidingen. Een nieuwe terreininrichting moet ervoor zorgen dat mensen zich verspreiden over het terrein en er langere tijd kunnen verblijven. Ook gaat het loket naar voren, zodat mensen daarna vrij zijn te kiezen wanneer ze het bezoekerscentrum ingaan en wanneer het gemaal.

Niet langer voor de deur parkeren

Momenteel zijn er maar een beperkt aantal parkeerplaatsen. Bezoekers komen nu over de Gemaalweg, zien dat er geen parkeerplaats is en rijden weer terug. Bij drukte staat het rond de brug vol. Met de realisatie van een parkeerplaats bij de ingang van het terrein worden bezoekersstromen beter gereguleerd. Er zijn plannen om vanaf de parkeervoorziening een pontje over het Stroomkanaal naar het gemaal te laten varen.

Kinderen opgelet!

Verder zijn er ook veiligheidsaspecten. Gezinnen in het gemaal kunnen gevaarlijke situaties opleveren. Kinderen hoeven maar onder een touw door te kruipen en met een sjaal in een vliegwiel te komen… Maar alles afschermen met rekken, rasters, gaas is ook onwenselijk. Ook hier is het zoeken naar de balans. De groepen moeten bijvoorbeeld niet al te groot zijn zodat de rondleiders overzicht houden. En ook de werknemers moeten tijdens draaidagen ongestoord hun werk kunnen doen.

Gemaal moet blijven draaien

Het belangrijkste voor het waterschap zijn goed waterbeheer en een veilige werkomgeving in en om het Woudagemaal. Voor een duurzame instandhouding moet het gemaal blijven functioneren, Friesland moet droge voeten houden. De opleiding van voldoende personeel en het op peil houden van de praktijkkennis om het gemaal met de historische machines draaiende te houden in de toekomst is een continu aandachtspunt.

“De praktijk kent tegengestelde belangen. Je hebt elkaar nodig, maar je zit ook in elkaars vaarwater."

- Gerben Algera, Wetterskip Fryslân

 

Contact

profielfoto van Nanette de JongNanette de Jong

Adviseur Bouwkunde

n.de.jong@cultureelerfgoed.nl 033-4217629