Naar inhoud

Kinderdijk: heldere koers voor een werelderfgoed

Gebiedsvisie Kinderdijk: één visie voor alle betrokkenen

Erfgoed staat niet los van de omgeving. De Kinderdijk is werelderfgoed, maar er wordt ook gewoond, gewerkt en geleefd. Een gebiedsvisie bracht de belangen bij elkaar.

De molens van Kinderdijk vertegenwoordigen een inspirerend verhaal. Het gebied speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de waterhuishouding in Nederland. De UNESCO wees het gebied niet voor niets aan als werelderfgoed.

De Stichting Werelderfgoed Kinderdijk slaagde erin om met de partijen in het gebied een gezamenlijke gebiedsvisie te ontwikkelen: de Gebiedsvisie Kinderdijk. Die biedt een richtlijn voor ontwikkelingen in het gebied. Zodat toeristen beter verwelkomd kunnen worden, terwijl het wonen, werken en leven in Kinderdijk doorgaat.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: 

Contact

Ben de VriesBen de Vries

Programmaleider Werelderfgoed

b.de.vries@cultureelerfgoed.nl 033-4217475

Partners

In dit project werkte de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met een aantal verschillende partijen:

  • Stichting Werelderfgoed Kinderdijk
  • Gemeente Alblasserdam
  • Gemeente Molenwaard
  • H+N+S Landschapsarchitecten
  • Beek & Kooiman Cultuurhistorie
  • Provincie Zuid-Holland
  • Waterschap Rivierenland
Lees meer