Naar inhoud

Jaarlijks evenement etaleert wederopbouw

Wegens succes verlengd

Vanaf 2013 is er elk jaar in september een Maand van de Wederopbouw in Hengelo georganiseerd. Deze stonden bol van de activiteiten en trokken veel belangstellenden, elk jaar zo’n 4.500-5.000 mensen. In 2017 vindt het evenement weer plaats. Voor het laatst?

Poster van dvd-box deel 3, Kunst & Ambacht (thema 2015). De DVD-box met films van alle jaargangen verkoopt goed. (foto rechtenvrij)
Poster van dvd-box deel 3, Kunst & Ambacht (thema 2015). De DVD-box met films van alle jaargangen verkoopt goed. (foto rechtenvrij)

Themagewijze invulling

Door de jaren heen is er een programmapatroon ontstaan dat themagewijs wordt ingevuld. De thema’s van de Maand van de Wederopbouw waren: Binnenstad (2013), Wederopbouw en Industrie (2014), Wederopbouw en Kunst (2015) en Wederopbouwwijken (2016). De vaste onderdelen van het programma zijn filmvoorstellingen, tentoonstellingen, lezingen, verhalenvertellingen, wandelingen, fietstochten, muziek, workshops, kleurwedstrijden, thema-maaltijden, discussieavonden, DVD-boxen en eenmalige, specifieke activiteiten.

Filmprogramma erg populair

Onderdelen van de Maand waren in 2013 onder andere de presentatie van 220 wederopbouwpanden in de binnenstad, het 50-jarig bestaan van het stadhuis en een platformbijeenkomst voor de 30 wederopbouwgebieden. De film over de bombardementen en de wederopbouw van de binnenstad was zeer populair, ze is inmiddels tientallen keren vertoond. In 2014 ging de aandacht uit naar de bombardementen van de industrie ten zuiden van het spoor, de herbouw en de eerste aanleg van een nieuw bedrijventerrein tijdens de wederopbouwperiode. Ook nu was er weer een filmprogramma, de presentatie van wederopbouwpanden en lezingen.

Voetballen met de politie, net als vroeger

Een van de hoogtepunten tijdens de 2015-editie was een tentoonstelling over wandkunst met 70 kunstwerken in het stadhuis. Uiteraard waren er weer films, ditmaal over kunst en ambacht. In de binnenstad was een wederopbouwhuis ingericht met vier tentoonstellingen. In 2016 stonden de woonwijken centraal. Er is dit jaar gekozen voor een bredere aanpak omdat het betreffende gebied groter is dan eerdere jaren. In de wederopbouwperiode zijn meer dan 6000 woningen gebouwd. Deze zijn in vier kwarten verdeeld, en elke week stond een ander kwart centraal. Om het specifieke van de wijken te belichten is samengewerkt met de bewoners. Per kwart was een bewonerscommissie actief. Er waren meer dan 40 activiteiten, waaronder een voetbalwedstrijd tussen politie en wijkbewoners, zoals er vroeger gespeeld werd tussen politie en woonwagenbewoners. Er is ook een museumwoning geopend die nu blijvend bewoond is en er wordt een schattig kabouterhuisje, ingericht door museum ‘de sfeer van weleer’, beheerd.

Thijs Bezier, een 93-jarige amateur-geoloog, onthult in 2016 opnieuw een gedenksteen die was aangebracht ter gelegenheid van de opening van het koningin Juliana Ziekenhuis (KJZ) door koningin Juliana in 1954. (foto: © Stichting Erfgoed Hengelo)
Thijs Bezier, een 93-jarige amateur-geoloog, onthult in 2016 opnieuw een gedenksteen die was aangebracht ter gelegenheid van de opening van het koningin Juliana Ziekenhuis (KJZ) door koningin Juliana in 1954. (foto: © Stichting Erfgoed Hengelo)

Gemeente hecht er veel belang aan

Tot de vaste kern van de organisatie van de Maand van de Wederopbouw behoren Stichting Erfgoed Hengelo, gemeente Hengelo, Studio Beerens, Bureau Trap (fiets-events) en bewonersorganisatie Klein Driene. Afhankelijk van de activiteiten sluiten andere organisaties aan. In het kader van cultureel erfgoed, promotie en communicatie heeft de gemeente Hengelo financieel en met mankracht bijgedragen. Verder droegen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en andere partijen bij. De begroting van 2016 was ongeveer € 50.000. Het idee was te stoppen na vier edities, maar in 2017 komt er toch nog een vijfde editie, wel wat kleiner. Dit op verzoek van de gemeente, die veel belang hecht aan de Maand van de Wederopbouw. En vanuit de bewoners is er ook veel animo. Hoe het daarna verder gaat is nog niet bekend.

“We willen mensen de wederopbouwperiode laten begrijpen, door deze te tonen, erover te vertellen en ze te betrekken.”

Hans de Gruil, Stichting Erfgoed Hengelo

 

Contact

Frank BuchnerFrank Buchner

Programmaleider Wederopbouwgebieden

f.buchner@cultureelerfgoed.nl 033-4217478